InsitutieBoek 4 – De genademiddelen4.13 – Geloften4.13.18 – Paulus over weduwen die niet mogen hertrouwen

4.13.18 – Paulus over weduwen die niet mogen hertrouwen

Maar ze gaan nog verder en proberen aan te tonen dat een dergelijke gelofte gebruikelijk was in de tijd van de apostelen. Want Paulus zegt dat weduwen die trouwden nadat ze eenmaal waren aangenomen voor een openbare bediening, hun eerste geloof verloochenden. 1 Timotheüs 5:11-13

Ik ontken absoluut niet dat weduwen die zichzelf en hun diensten aan de kerk wijdden, zich tegelijk onderwierpen aan de norm dat ze altijd ongetrouwd zouden blijven. Niet omdat ze daarin iets zagen om God mee te dienen, zoals men dat later ging doen. Nee, omdat ze hun functie alleen konden vervullen als ze eigen baas waren, vrij van het juk van een huwelijk. Als ze hun woord gegeven hadden, maar daarna toch een huwelijk gingen overwegen – wat was dat anders dan Gods roeping van zich afschudden? Geen wonder dus dat Paulus zegt dat ze zich door zulke verlangens van Christus afkeerden. En vervolgens onderstreept hij dat nog eens door eraan toe te voegen dat ze ook hun eerste gelofte, die ze bij de doop gedaan hebben, schenden en ongedaan maken. Want die gelofte houdt ook in dat ieder zijn roeping zal beantwoorden.

Of je moet het liever zo willen opvatten: ze hadden elk schaamtegevoel verloren en wierpen vervolgens ook nog de zorg voor fatsoen van zich af en gaven zichzelf over aan alle mogelijke losbandigheid. Door hun losse bandeloze leven lieten ze zien dat ze allesbehalve christelijke vrouwen waren. Ook die uitleg bevalt me heel goed.

Mijn antwoord is dus dat de weduwen die toen werden aangenomen voor een openbare bediening zich onderwierpen aan de voorwaarde dat ze altijd ongetrouwd zouden blijven. Als ze later toch trouwden, kunnen we gemakkelijk begrijpen dat er gebeurde wat Paulus zegt: ze schudden alle ingetogenheid van zich af en werden onbeschaamder dan christelijke vrouwen paste. Ze zondigden dus niet alleen door de trouw te breken die ze aan de kerk gegeven hadden. Nee, ze weken af van de algemene norm voor vrome vrouwen.

Maar in de eerste plaats, ik ontken dat hun belofte om ongetrouwd te blijven een andere reden had dan dat de bediening die zij op zich namen niet te verenigen was met een huwelijk. En ik zeg dat ze zich alleen bonden aan de ongehuwde staat voor zover dat nodig was voor hun roeping.

In de tweede plaats zeg ik dat ze niet zo gebonden waren dat het niet ook dan nog beter voor hen was om te trouwen dan gekweld te worden door de prikkels van het vlees of te vervallen tot welke onzedelijkheid ook.

In de derde plaats zeg ik dat Paulus voorschrijft weduwen te kiezen die zo oud zijn dat ze normaal gesproken geen gevaar meer lopen. Want hij beveelt alleen vrouwen te kiezen die al eerder bewezen hadden dat ze ingetogen waren, omdat ze met één huwelijk tevreden waren geweest. Timotheüs 5:9-10

Kortom, de gelofte van het celibaat keur ik om geen andere reden af dan dat die onterecht beschouwd wordt als een manier om God te dienen en te gemakkelijk gedaan wordt door mensen die niet het vermogen gekregen hebben om zich te onthouden.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijn
Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.