4.12 – De waarde van de algemene openbaring

0
123

Daarom, als we het hele terrein van algemene openbaring overzien, dan ontdekken we aan de ene kant dat die van grote waarde is geweest en rijke vruchten heeft gedragen, maar aan de andere kant toch ook dat de mensheid bij het licht van die openbaring God niet heeft gevonden. Aan de algemene openbaring is het te danken dat er nog godsdienstig en moreel besef in alle mensen woont, dat ze nog enig bewustzijn hebben van waarheid en leugen, goed en kwaad, recht en onrecht, schoonheid en lelijkheid, dat ze leven in het verband van huwelijk en gezin, maatschappij en staat, dat ze door al die uiterlijke en innerlijke banden in toom worden gehouden en behoed worden voor wegzinking in beestachtigheid, dat ze zich binnen die grenzen toeleggen op het verwerven, verdelen en genieten van allerlei geestelijke en materiële goederen, kortom dat de mensheid door die openbaring in haar bestaan gehandhaafd, in haar eenheid bewaard, in haar geschiedenis voortgezet en ontwikkeld wordt.

Maar ondanks dat alles blijft het bij het woord van de apostel Paulus dat de wereld met al haar wijsheid God niet in zijn wijsheid heeft gekend. 1 Kor. 1:21 Als Paulus aan de wereld wijsheid toeschrijft, dan bedoelt hij dat in volle ernst. Bij het licht van de algemene openbaring heeft de wereld een schat van wijsheid verzameld, van wijsheid over de dingen van dit aardse leven. Maar deze wijsheid van de wereld maakt haar nog minder te verontschuldigen. Want ze toont dat het de mens niet aan gaven van God, aan verstand en rede, aan denk- en wilskracht ontbroken heeft. Maar ze brengt aan het licht dat de mens vanwege de verduistering van het verstand en de hardheid van het hart de hem geschonken gaven niet op de juiste manier heeft gebruikt.

Het licht heeft dus wel in de duisternis geschenen, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Joh. 1:5 Het Woord was wel in de wereld, maar de wereld heeft Hem (de Logos) niet gekend. Joh. 1:10 Met al haar wijsheid heeft de wereld God niet gekend. 1 Kor. 1:21

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in