4.12.4 – Misdaden en de ban

0
81

We moeten ook nog een ander onderscheid maken: sommige zonden zijn overtredingen, andere misdaden of schanddaden. Om de laatsten te corrigeren moeten we niet alleen vermaningen of berispingen gebruiken, maar een strenger middel. Paulus laat dat zien. De incestpleger uit Korinthe tuchtigt hij niet alleen met woorden. Nee, hij straft hem ook met de ban, zodra hij van zijn misdaad in kennis is gesteld.1

Nu beginnen we dus beter te zien hoe de geestelijke rechtspraak van de kerk, die de zonden bestraft volgens Gods Woord, het beste hulpmiddel is voor de gezondheid, de beste basis voor de orde en de beste band voor de eenheid. Openlijke plegers van overspel, ontucht, diefstal, roof, oproer, meineed, het afleggen van een vals getuigenis en meer van dat soort dingen en bovendien degenen die – zelfs nadat ze voor lichtere zonden gewaarschuwd zijn zoals het hoort – God en zijn oordeel koppig blijven bespotten, snijdt de kerk af uit haar gemeenschap. Daarmee claimt de kerk niets te veel voor zichzelf, maar brengt zij de rechtspraak in praktijk die de Heer haar heeft opgedragen.

Verder mag niemand zo’n oordeel van de kerk negeren of of het onbelangrijk vinden als hij door de stemmen van de gelovigen veroordeeld is. Daarom heeft de Heer verklaard dat dit niets anders is dan de afkondiging van zijn eigen mening en dat wat de gelovigen op aarde gedaan hebben, in de hemel bevestigd wordt. Want de gelovigen hebben het Woord van de Heer, waarmee zij de slechte mensen veroordelen. Zij hebben het Woord van de Heer om daarmee degenen die zich bekeren in genade aan te nemen.

Als je erop vertrouwt dat de kerken lange tijd overeind kunnen blijven zonder deze band van de tucht, vergis je je volgens mij. Of we zouden ongestraft een hulpmiddel kunnen missen waarvan de Heer van tevoren gezien heeft dat het voor ons onmisbaar is. En hoe onmisbaar het is, kunnen we natuurlijk beter begrijpen als we zien op hoeveel verschillende manier het nuttig is.

11 Korinthiërs 5:3-5

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in