4.12.28 – Een kuis huwelijk is beter dan een onkuis celibaat

0
356

Dus steeds als de verdedigers van de nieuwe tirannie het verleden als voorwendsel gebruiken om hun celibaat te verdedigen, moeten we dit antwoord geven: ze moeten bij hun priesters de oude kuisheid herstellen en plegers van overspel en ontucht verwijderen. Ze mogen niet toelaten dat degenen van wie ze niet toestaan dat ze fatsoenlijk en kuis gebruik maken van het huwelijk, zich ongestraft in alle vormen van wellust storten. Ze moeten weer de in verval geraakte discipline terugroepen, die alle losbandigheid bedwingt. Zo moeten ze de kerk verlossen van deze misdadige schande, die haar al zo lang misvormt.

Als ze hieraan toegeven, dan moeten we hen verder waarschuwen dat ze het celibaat niet moeten aanprijzen als iets onmisbaars. Want op zichzelf is het een vrije kwestie, die afhankelijk is van wat het de kerk oplevert.

Toch zeg ik dit niet omdat ik zou vinden dat we ooit, onder welke voorwaarde ook, ruimte zouden moeten geven aan regels die de stand van de geestelijken binden aan het celibaat. Nee, ik zeg dit om verstandige mensen te laten begrijpen hoe brutaal onze vijanden in de priesters het heilige huwelijk onteren door het verleden als voorwendsel te gebruiken.

Wat betreft de kerkvaders van wie we nog geschriften hebben: behalve Hiëronymus hebben ook zij, als ze hun eigen mening gaven, het fatsoen van het huwelijk niet zo boosaardig verkleind. We stellen ons maar tevreden met één uitspraak van Chrysostomos. Hij was de belangrijkste bewonderaar van maagdelijkheid. We kunnen hem dus onmogelijk beschouwen als iemand die het huwelijk sterker aanprees dan anderen. Welnu, hij zegt: ‘Het hoogste niveau van kuisheid is zuivere maagdelijkheid. Het tweede niveau is een trouw huwelijk. De kuise liefde in het huwelijk is dus een tweede soort maagdelijkheid.’1

1Pseudo-Chrysostomos, De inventione sanctae crucis.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in