4.12.26 – De kerkvaders beschouwden het huwelijk als heilig

0
237

Bovendien was het wonderlijk brutaal dat de pausgezinden die fraaie kuisheid hebben aangeprezen als iets onmisbaars. Daarmee beledigen ze de oude kerk! Die was heel rijk qua geweldige kennis van God, maar blonk nog meer uit qua heiligheid. Als de pausgezinden zich niet druk maken om de apostelen – soms durven ze die regelrecht te minachten – wat, vraag ik je, doen ze dan met alle oude kerkvaders? Het is zeker dat die het huwelijk niet alleen accepteerden in de bisschopsstand, maar zelfs goedkeurden. Gaven zij dan echt voeding aan een schandelijke ontheiliging van de heilige dingen, doordat ze de mysteries van de Heer niet eerden zoals het hoort?

Op het concilie van Nicea (325) heeft men wel geprobeerd voor elkaar te krijgen dat het celibaat werd voorgeschreven. Er zijn altijd wel bijgelovige mensjes die steeds iets nieuws verzinnen om zo bewonderd te worden. Maar wat werd er besloten? Nou, men sloot zich aan bij de opvatting van Paphnutius van Thebe. Die zei dat slapen met je eigen vrouw kuis is.1 Dus bleven zij het huwelijk als heilig beschouwen en niet als iets onfatsoenlijks. Ook geloofden ze niet dat het de bediening met enige smet besmeurde.

1Historiae ecclesiasticae tripartitae epitome II, 14.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in