Insitutie Boek 4 – De genademiddelen 4.12 – Kerkelijke tucht 4.12.17 – Vasten als teken van berouw

4.12.17 – Vasten als teken van berouw

Opnieuw, als er pest, hongersnood of oorlog begint te woeden, of als het land op een andere manier een of andere ramp boven het hoofd lijkt te hangen, ook dan is het de plicht van de herders van de kerk om op te roepen tot vasten, om nederig te bidden of de Heer zijn woede wil afwenden. Want als Hij gevaar laat opdoemen, kondigt Hij aan dat Hij klaar staat en zich in zekere zin gewapend heeft om wraak te nemen. Vroeger wierpen aangeklaagden zich altijd met een lange baard, ongekamde haren en in een rouwgewaad nederig neer om een beroep te doen op de barmhartigheid van de rechter. En zo is het dus ook goed voor Gods eer en de algemene opbouw en bovendien nuttig en gezond voor onszelf als wij, als we voor Gods rechterstoel worden aangeklaagd, in een meelijwekkende houding tot God bidden of Hij niet te streng wil zijn.

Dat dit gebruikelijk was bij het volk Israël, kunnen we opmaken uit de woorden van Joël. Hij beveelt om op de bazuin te blazen, een vergadering bijeen te roepen, een vasten uit te schrijven, enzovoort. En dan spreekt hij daarover als over dingen die algemeen gebruikelijk en geaccepteerd waren. Joël 2:15-16 Kort daarvoor had hij gezegd dat God besloten had tot een onderzoek naar de schanddaden van het volk. Hij had verkondigd dat de dag van het oordeel al dichtbij was en hij had de beschuldigden gedagvaard om verantwoording af te leggen. Joël 2:1 Vervolgens roept hij uit dat ze zich haastig moeten hullen in zak en as en moeten huilen en vasten. Dat wil zeggen: ze moeten zich ook door zichtbare uitingen voor God vernederen.

Zak en as pasten wellicht beter bij die tijd. Maar bijeenroepen, huilen en vasten en dat soort dingen passen natuurlijk evengoed in onze tijd, telkens als dat gezien de omstandigheden nodig is. Het is een heilige training, niet alleen om je te vernederen voor de mensen, maar ook als belijdenis van je nederigheid. Dus waarom zouden wij er bij evenveel nood minder gebruik van maken dan de mensen in het verleden? We lezen dat als teken van verdriet niet alleen de kerk van Israël vastte, die gevormd en ingericht was volgens Gods Woord. 1 Samuël 7:6; 31:13; 2 Samuël 1:12 Nee, ook de inwoners van Ninevé deden het, die geen ander onderwijs hadden dan alleen de prediking van Jona. Jona 3:5 Wat voor reden hebben wij dan om niet hetzelfde te doen?

Maar, zal men zeggen, het is een uiterlijk ritueel, waar net als aan de andere rituelen in Christus een eind aan gekomen is. Zeker, maar net zoals het altijd geweest is, is het ook nu nog een heel goed hulpmiddel voor de gelovigen en een nuttige waarschuwing om zichzelf aan te sporen dat ze met hun te grote zorgeloosheid en onvoorzichtigheid God niet nog meer moeten tergen als ze door zijn gesels getuchtigd worden. Daarom zegt Christus, als hij zijn apostelen verontschuldigt omdat ze niet vasten, niet dat het vasten is afgeschaft. Nee, Hij bestemt het voor tijden van tegenslag en verbindt het met rouw. Hij zegt: ‘Er komt een tijd dat de bruidegom van hen wordt weggenomen.’ Mattheüs 9:15; Lucas 5:34-35

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.