4.10.9 – De roomsen claimen dat je God moet dienen volgens hun bepalingen

0
455

De hele kwestie kan echter beter duidelijk gemaakt worden met behulp van voorbeelden. Voor we verder gaan, is het daarom de moeite waard om deze leer toe te passen op onze eigen tijd.

Ik zeg dat de zogenaamde kerkelijke bepalingen waarmee de paus en de zijnen de kerk belasten, gevaarlijk en goddeloos zijn. Mijn tegenstanders verdedigen ze als heilig en gezond. Nu zijn er twee soorten van zulke bepalingen. Sommige gaan over rituelen en religieuze gewoonten. Andere hebben meer te maken met discipline. Heb ik dus een geldige reden om beide soorten bepalingen te bestrijden? Jazeker! Een reden die geldiger is dan ik zou willen.

In de eerste plaats, verklaren de auteurs zelf niet met duidelijke stem dat die bepalingen, zeg maar, de kern bevatten van hoe je God moet dienen? Welke bedoeling hebben ze anders met hun rituelen dan dat we God daarmee dienen? En dat gebeurt niet alleen door het dwalen van een massa leken. Nee, het gebeurt met goedkeuring van degenen in de positie van leraren.

Ik ga het nog niet hebben over de afschuwelijke dingen waarmee zij alle vroomheid onderuit proberen te halen. Maar als ze het dienen van God niet ondergeschikt gemaakt hadden aan hun verzinsels, zouden ze het niet zo’n vreselijke zonde vinden als je over een of ander klein regeltje struikelt. Paulus leerde dat het onacceptabel is als de wettige manier om God te dienen onderworpen wordt aan het oordeel van mensen. Hoe zondigen we dan als wij dat nu niet kunnen accepteren? Vooral als ze bevelen God te dienen volgens de principes van de wereld, waarvan Paulus verklaart dat ze tegen Christus ingaan. Kolossenzen 2:20

Bovendien is het bekend met wat voor onontkoombare onmisbaarheid zij het geweten eraan binden dat het zich moet houden aan alles wat zij bevelen. Als ik daar nu tegen inga, strijd ik voor dezelfde zaak als Paulus. Hij tolereert op geen enkele manier dat het geweten van gelovigen in slavernij gebracht wordt door mensen. Galaten 5:1

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in