4.10.26 – De lasten van de farizeeën

0
92

‘Maar,’ zeggen mijn tegenstanders, ‘waarom wilde Christus dan dat de mensen de ondraaglijke lasten droegen die de schriftgeleerden en de farizeeën hun oplegden?’1 Ja, maar waarom wilde dezelfde Christus ergens anders dat de mensen zouden oppassen voor de zuurdesem van de farizeeën? En volgens de uitleg van de evangelist Mattheüs bedoelde Hij met zuurdesem alles wat zij van hun eigen leer toevoegden aan het zuivere Woord van God.2 Kan het nog duidelijker? We krijgen het bevel heel hun leer te mijden en ervoor op te passen!

En dat geeft ons volledige zekerheid dat de Heer ook in die eerste passage niet wilde dat het geweten van de zijnen gekweld zou worden door de eigen bepalingen van de farizeeën. Ook uit de woorden zelf blijkt zoiets niet. Als je ze maar niet verdraait. Immers, de Heer wilde de farizeeën scherp berispen om hun levensstijl. Maar eerst leert Hij zijn hoorders simpelweg dat ze, ook al zagen ze in het leven van de farizeeën niets waarin ze hen konden nadoen, toch moesten blijven doen wat ze met hun woorden leerden. Want ze zaten op de stoel van Mozes: als uitleggers van de wet. Hij wilde dus alleen maar voorkomen dat het slechte voorbeeld van hun leraren het volk ertoe zou verleiden om de leer te minachten.

Maar sommige mensen zijn niet vatbaar voor argumenten, maar vragen altijd naar iemand met gezag. Daarom zal ik woorden van Augustinus citeren. Daarin wordt precies hetzelfde gezegd: ‘De schaapskooi van de Heer heeft leiders die voor een deel trouw en voor een deel huurlingen zijn. De trouwe leiders zijn echte herders. Maar luister goed: ook de huurlingen zijn nodig. Want velen van hen prediken Christus, ook al streven ze naar aardse rijkdom. Via hen horen we Christus’ stem. De schapen volgen niet de huurling, via de huurling volgen ze de herder. Luister naar de huurlingen die de Heer jullie zelf heeft aangewezen. Hij zegt: “De schriftgeleerden en de farizeeën zitten op de stoel van Mozes. Doe wat ze zeggen, maar doe niet wat ze doen.” Wat zegt Hij daarmee anders dan: luister via de huurlingen naar de stem van de herder? Want zittend op de stoel van Mozes onderwijzen zij Gods wet. Via hen onderwijst God dus. Maar als ze hun eigen dingen willen onderwijzen, luister er dan niet naar en doe het niet.’ Dit zegt Augustinus.3

1Mattheüs 23:2-3

2Mattheüs 16:6; Mattheüs 16:12

3Augustinus, In Ioannis euangelium tractatus 46,5-6

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in