4.10.24 – Door mensen bedachte wetten gehoorzamen, is geen gehoorzaamheid aan God

0
292

Velen vragen zich verwonderd af: waarom dreigt de Heer zo heftig dat Hij ontzagwekkende dingen zal doen voor het volk dat Hem dient met geboden van mensen? Waarom zegt Hij dat ze Hem tevergeefs dienen met voorschriften van mensen? Maar als ze erop zouden letten wat het betekent om als het om de godsdienst gaat – dat wil zeggen: om de hemelse wijsheid – alleen afhankelijk te zijn van wat God zelf zegt, dan zouden ze ook zien dat de Heer niet om een onbeduidende reden zulke verkeerde gehoorzaamheid afkeurt die Hem bewezen wordt volgens de willekeur van het menselijk verstand. Weliswaar lijken degenen die gehoorzamen aan zulke wetten die gemaakt zijn om God te dienen, wel een beetje nederig in hun gehoorzaamheid. Maar ze zijn toch echt niet nederig voor God. Ze schrijven Hem zelf voor aan welke wetten zij zich willen houden.

En dat is de reden waarom Paulus wil dat wij er zo zorgvuldig voor oppassen dat we ons laten bedriegen door bepalingen van mensen Kolossenzen 2:4 en door die eigenwillige godsdienst die door mensen bedacht is buiten Gods onderwijs om. Kolossenzen 2:22-23 Zo is het echt: zowel onze eigen wijsheid als die van alle mensen moet dwaasheid voor ons worden. Dan laten we alleen Hem wijs zijn.

Degenen die bij God in de gunst denken te komen met ritueeltjes die volgens menselijk goeddunken verzonnen zijn, volgen deze weg helemaal niet. Zij dringen Hem een nepgehoorzaamheid op die ze eigenlijk voor de mensen laten zien en waarmee ze hun plicht verzaken. Zo ging het in vroegere eeuwen en ook in onze tijd en zo gaat het nog steeds op plaatsen waar het gezag van het schepsel boven dat van de schepper gesteld wordt. Romeinen 1:25 Waar de godsdienst – als je het al zo mag noemen – met meer en dwazere vormen van bijgeloof besmeurd is dan ooit met een heidense godsdienst het geval geweest is. Want wat kan de menselijke geest anders voortbrengen dan dingen die allemaal vleselijk en dwaas zijn? Ze vormen een afspiegeling van hun bedenkers.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in