4.10.15 – Roomse rituelen als offers om verzoening te verdienen

0
415

Ik sla nu over met wat voor gevaarlijke ideeën het hart van de mensen vervuld wordt: dat die rituelen offers zijn, waarmee je aan God offert zoals het hoort, waardoor de zonden verzoend worden en waardoor je rechtvaardigheid krijgt en gered wordt. De roomsen zullen ontkennen dat zulke vreemde dwalingen goede dingen bederven, omdat je in dit opzicht ook kunt zondigen bij daden die God heeft voorgeschreven. Het is echter nog veel erger dat ze daden die mensen zomaar naar eigen goeddunken verzonnen hebben, zoveel eer toekennen dat ze geloven dat je daardoor eeuwig leven kunt verdienen. De daden die God bevolen heeft, worden immers beloont omdat de wetgever zelf er blij mee is omdat ze een teken zijn van gehoorzaamheid. Je krijgt er dus geen beloning voor omdat ze op zichzelf waarde hebben of iets verdienen, maar omdat God er zoveel waarde aan hecht als we laten zien dat we Hem gehoorzaam zijn.

Ik heb het nu over de volmaaktheid van de daden zoals God ze beveelt, niet zoals wij mensen ze uitvoeren. Daarom krijgen we immers zelfs met daden op basis van de wet alleen genade dankzij Gods onverdiende welwillendheid. In zulke daden is onze gehoorzaamheid immers zwak en onvoldoende. Maar het gaat nu niet om de vraag wat onze daden waard zijn zonder Christus. Dus laten we dat punt nu verder liggen.

Ik herhaal opnieuw wat bij het onderwerp van dit moment hoort: de aantrekkelijkheid van onze daden ligt alleen in gehoorzaamheid. Daar kijkt God alleen naar, zoals Hij verklaart via de profeet Jeremia: ‘Ik heb niet geboden over offers en slachtoffers. Nee, Ik heb alleen geboden dat jullie ijverig naar mijn stem moeten luisteren.’ Jeremia 7:22-23 En over verzonnen daden zegt Hij ergens anders: ‘Jullie wegen je geld uit, maar niet voor brood.’ Jesaja 55:2 En: ‘Nutteloos eren zij Mij met geboden van mensen.’ Jesaja 29:13; Mattheüs 15:9

De roomsen kunnen dus op geen enkele manier verontschuldigen dat ze toestaan dat het ongelukkige volk rechtvaardigheid zoekt in die uiterlijke onzin, om die tegenover God te plaatsen en om zich daarmee voor de hemelse rechterstoel overeind te houden.

Bovendien, is het geen belachelijke fout dat ze onbegrijpelijke rituelen opvoeren als een toneelvoorstelling of een toverbezwering? Het staat vast dat alle rituelen gevaarlijk en schadelijk zijn als ze de mensen niet bij Christus brengen. En de rituelen die in gebruik zijn onder het pausdom worden uitgevoerd zonder onderwijs, om de mensen te houden bij tekenen zonder enige betekenis.

Ten slotte, de buik is een creatieve kunstenaar. Daarom blijkt dat veel rituelen door hebzuchtige priesters uitgevonden zijn als netten om geld mee te vangen. Welke oorsprong rituelen ook hebben, ze worden allemaal gebruikt voor prostitutie, voor het behalen van vuile winst. Als we willen voorkomen dat er in de kerk onheilige en godslasterlijke handel gedreven wordt, moeten we het grootste deel van de rituelen dus afschaffen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in