4.10.11 – De bepalingen van de roomsen zijn nutteloos

0
318

In deze zelfde bepalingen keur ik ook nog twee andere grote fouten af. In de eerste plaats schrijven ze vaak voor dat je je moet houden aan zinloze en zelfs domme dingen. En in de tweede plaats zijn het er zo ontelbaar veel dat het geweten van de vromen erdoor onderdrukt wordt en zich aan schaduwen vastklampt, zodat ze tot een soort jodendom terugvallen en niet bij Christus kunnen komen.

Ik weet dat het voor vleselijk verstand ongelooflijk lijkt dat ik deze bepalingen dom en zinloos noem. Want vleselijk verstand vindt ze zo fijn dat het denkt dat de kerk totaal misvormt wordt als deze bepalingen er niet meer zouden zijn. Maar dat is wat Paulus schrijft: ze lijken wijs in eigenwillige godsdienst, in nederigheid en in hun strengheid waarmee ze het vlees in bedwang lijken te kunnen houden. Kolossenzen 2:23 Echt een gezonde waarschuwing, die we nooit mogen vergeten!

Hij zegt: ‘Menselijke bepalingen bedriegen onder een schijn van wijsheid.’ Hoe komt het dat ze wijs lijken? Nou, in de eerste plaats omdat ze door mensen verzonnen zijn. Het menselijk verstand herkent daarin zijn eigen werk en accepteert liever wat het herkent dan het allerbeste, als dat niet bij zijn zinloosheid past. In de tweede plaats omdat ze geschikt lijken om nederigheid te leren. Want het lijkt een goede aanbeveling dat ze de geest van de mensen onder hun juk laten bukken. En in de laatste plaats lijken ze verstandig bedacht omdat ze bedoeld lijken om de begeerten van het vlees te beteugelen en het vlees te onderwerpen met een strenge onthouding.

Maar wat zegt Paulus tegen hen? Rukt hij die maskers af om te voorkomen dat eenvoudige mensen door deze valse schijn bedrogen worden? Nee, hij is van mening dat hij ze voldoende weerlegd heeft door ze verzinsels van mensen te noemen. Inhoudelijk gaat hij eraan voorbij zonder ze te weerleggen, alsof hij er geen enkele waarde aan hecht. Ja, want hij wist dat in de kerk alle vormen van eigenwillige godsdienst veroordeeld zijn en dat die voor gelovigen extra verdacht moeten zijn als ze het menselijk verstand meer genoegen doen. Hij wist dat deze valse uiterlijke nederigheid zo sterk verschilt van echte nederigheid dat ze gemakkelijk van elkaar onderscheiden kunnen worden. En, ten slotte, hij wist dat zo’n kinderlijke discipline niet meer waarde heeft dan training van het lichaam. Daarom wilde hij dat voor gelovigen menselijke bepalingen weerlegd zouden worden met precies dezelfde argumenten waarmee ze bij onervaren mensen juist worden aangeprezen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in