4.1.9 – De kenmerken van de echte kerk

0
1044

Hieruit komt voor onze ogen duidelijk de zichtbare vorm van de kerk tevoorschijn. Want we moeten er op geen enkele manier aan twijfelen dat er een kerk van God bestaat, overal waar we zien dat Gods Woord zuiver gepredikt en gehoord wordt en waar de sacramenten bediend worden zoals Christus ze heeft ingesteld. Want deze belofte kan niet vals zijn: ‘Waar twee of drie bij elkaar zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.’ Mattheüs 18:20

Maar om goed te kunnen begrijpen waar het bij dit onderwerp om draait, moeten we als het ware de volgende stappen nemen: de algemene kerk is een menigte die verzameld is uit allerlei volken. Ze is verspreid en verstrooid over plaatsen die ver van elkaar verwijderd zijn. Maar toch stemt ze samen in met dezelfde waarheid van Gods leer en vormt ze een eenheid door de band van dezelfde godsdienst. Die algemene kerk omvat de afzonderlijke kerken die over steden en dorpen verdeeld zijn, omdat dat onder mensen nu eenmaal niet anders kan. Deze kerken hebben ieder voor zich recht op de naam en het gezag van de kerk. En de individuele personen die als leden van deze kerken beschouwd worden, omdat ze hun vroomheid belijden, zelfs al zijn ze in werkelijkheid vreemd aan de kerk, horen er toch in zekere zin bij, zolang ze er niet door een publiek oordeel uit geworpen worden.

Echter, met het beoordelen van individuele personen zit het net iets anders dan met het beoordelen van kerken. Want het kan voorkomen dat we degenen die het volgens ons niet waard zijn om te delen in de gemeenschap met de vromen, toch als broeders moeten behandelen en als gelovigen moeten beschouwen. Dat moet omdat de kerk hen tolereert in het lichaam van Christus. En de kerk moet samen eenstemmig zijn. Weliswaar accepteren we met ons oordeel niet dat zulke mensen leden van de kerk zijn, maar we laten hen de plek houden die ze onder Gods volk innemen, zolang die hun niet wettig en rechtmatig afgenomen wordt.

Maar over de gemeente zelf moeten we anders oordelen. Want als het Woord er bediend en in ere gehouden wordt en ook de sacramenten er bediend worden, dan verdient zij het ongetwijfeld om als kerk beschouwd te worden. Want het is zeker dat die dingen niet zonder vrucht zijn. Zo bewaren we de eenheid van de algemene kerk, die duivelse geesten altijd geprobeerd hebben te verscheuren. En aan de andere kant beroven we zo de wettige vergaderingen die verspreid zijn in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden, niet van hun gezag.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in