4.1.4 – De zichtbare kerk als moeder

0
176

Maar ik ben van plan het te gaan hebben over de zichtbare kerk. Daarom moeten we nu alleen al uit de naam ‘moeder’ leren hoe nuttig, ja nodig het voor ons is om de kerk te kennen. Want er is geen andere ingang naar het leven, als zij ons niet ontvangt in haar schoot, ons baart, ons voedt aan haar borsten en tenslotte ons onder haar hoede neemt en ons leidt, totdat we het sterfelijke vlees uittrekken en gelijk worden aan de engelen.1 Want onze zwakheid laat niet toe dat wij uit haar school ontslagen worden voordat we tijdens heel onze levensloop haar leerlingen geweest zijn.

Daar komt bij dat we buiten haar schoot geen vergeving van zonden mogen verwachten en geen behoud. Jesaja en Joël getuigen dat2 en Ezechiël stemt daarmee in. Hij verklaart dat op de lijst van Gods volk geen mensen voorkomen die door Hem van het hemelse leven worden uitgesloten.3 Terwijl aan de andere kant over degenen die zich bekeren en God vroom gaan dienen, gezegd wordt dat ze hun naam inschrijven tussen de burgers van Jeruzalem.4

Daarom wordt er in een andere psalm ook gezegd: ‘Denk aan mij, JHWH, in overeenstemming met uw welbehagen voor uw volk. Bezoek mij met uw redding. Dan zal ik het goede zien van uw uitverkorenen en dan zal ik blij zijn met de blijdschap van uw volk, mij verheugen met uw erfdeel!’5 Deze woorden beperken Gods vaderliefde en het speciale getuigenis van het geestelijke leven tot zijn kudde. Daarom is het dus altijd dodelijk als je je van de kerk afscheidt.

1Mattheüs 22:30

2Jesaja 37:32; Joël 3:5 (2:32)

3Ezechiël 13:9

4Jesaja 56:5; Psalm 87:5-6

5Psalm 106:4-5

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in