4.1.28 – Niet alleen onbewuste zonden kunnen vergeven worden

0
481

Sommigen die wat verstandiger zijn, zien dat het dogma van Novatianus heel duidelijk door de Schrift weerlegd wordt. Daarom maken ze niet elke misdaad onvergeeflijk, maar alleen een overtreding van de wet die iemand willens en wetens begaat. Maar als ze dat zeggen, keuren ze geen enkele zonde vergeving waard als je die niet begaan hebt omdat je ergens onwetend was.

4.1.28 – Niet alleen onbewuste zonden kunnen vergeven worden

Maar de Heer heeft in de wet bevolen dat sommige offers gebracht moesten worden om verzoening te doen voor zonden die gelovigen willens en wetens doen en andere offers om vergeving te krijgen voor onbewust gedane zonden. Wat is het dan verkeerd om geen vergeving toe te staan voor een zonde die je willens en wetens doet! Volgens mij is niets zo duidelijk als dit: het enige offer van Christus heeft de kracht om de zonden te vergeven die de heiligen willens en wetens begaan. Want de Heer heeft dit zelf verklaard door de vleselijke offers als zegels of waarmerken.

Bovendien, wie zou David kunnen verontschuldigen omdat hij onwetend zou zijn? Het staat vast dat hij heel goed in de wet onderwezen was. Wist David niet wat voor grote misdaad overspel en moord was? Hij bestrafte die elke dag in anderen. Dachten de aartsvaders soms dat broedermoord legitiem was? Waren de Korinthiërs zo weinig vooruitgekomen dat ze dachten dat God wellust, onreinheid, overspel, haat en ruzie niet erg zou vinden? Petrus was ernstig gewaarschuwd. Wist hij niet wat het betekende om zijn meester af te zweren?

We mogen dus niet met onze boosaardigheid de weg blokkeren voor Gods barmhartigheid, die zich zo royaal laat zien!

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in