4.1.11 – Voorzichtigheid naar twee kanten

0
307

Laten we deze kenmerken dus ijverig in ons hart ingeprent houden en in overeenstemming met het oordeel van de Heer op waarde schatten. Want er is niets waar Satan meer op uit is, dan op het verwijderen en vernietigen van een van deze beide kenmerken of van beide. Soms wil hij beide kenmerken vernietigen en uitwissen, zodat je de kerk niet meer betrouwbaar en echt kunt onderscheiden. Een andere keer wil hij dat we ze minachten, om ons uit de kerk weg te rukken door onmiskenbare afvalligheid.

Dankzij zijn listen is de zuivere prediking van het evangelie eeuwenlang verdwenen. En nu is hij er even boosaardig op uit om de bediening van het Woord aan het wankelen te brengen. Maar toch heeft Christus bepaald dat dat Woord bediend moet worden en dat de kerk niet langer wordt opgebouwd als het Woord niet langer bediend wordt. Efeziërs 4:12

Maar wat is het gevaarlijk, dodelijk zelfs, als het alleen maar in ons opkomt om ons af te scheiden van die vergadering, waarin de tekenen en kenmerken zichtbaar zijn waarmee volgens het oordeel van de Heer de kerk duidelijk genoeg wordt aangewezen!

We zien hoe voorzichtig we naar beide kanten moeten zijn. We moeten ons niet voor de gek laten houden door de naam ‘kerk’. Daarom moeten we elke vergadering die de naam ‘kerk’ voert, volgens deze norm toetsen, zoals je op een toetssteen goud op echtheid toetst. Als zo’n kerk zich in Woord en sacramenten houdt aan de orde die de Heer bevolen heeft, dan kan ze ons niet voor de gek houden. Dan kunnen we haar gerust de eer geven die we aan kerken verschuldigd zijn. Maar aan de andere kant, als zo’n kerk zich presenteert zonder Woord en sacramenten, dan moeten we voor zulk bedrog even goed oppassen als in het andere geval voor onbezonnenheid en hoogmoed.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in