Insitutie Boek 4 – De genademiddelen 4.1 – De echte kerk 4.1.10 – Het gezag en de eenheid van de kerk

4.1.10 – Het gezag en de eenheid van de kerk

Als kenmerken waaraan we de kerk kunnen herkennen, heb ik de prediking van het Woord en het onderhouden van de sacramenten genoemd. Want deze twee kunnen nergens zijn zonder dat ze vrucht dragen en door Gods zegen voorspoedig gemaakt worden. Ik zeg niet dat overal waar het Woord gepredikt wordt, meteen vrucht tevoorschijn komt. Nee, ik zeg dat het nergens aangenomen wordt en een vaste woonplaats heeft, behalve om te laten zien hoe effectief het is. Hoe dan ook, waar met eerbied geluisterd wordt naar de prediking van het evangelie en de sacramenten niet verwaarloosd worden, daar is op dat moment de vorm van de kerk zichtbaar. Daar kun je je niet in vergissen en daar valt niet aan te twijfelen.

Niemand mag het gezag van die kerk verachten, haar vermaningen verwerpen, zich tegen haar adviezen verzetten of haar tucht bespotten. Laat staan dat je je van die kerk mag losmaken en haar eenheid mag verbreken! Want de Heer hecht zoveel waarde aan de gemeenschap van zijn kerk, dat Hij je als een verrader en als een afvallige van de godsdienst beschouwt als je je koppig vervreemd van welke christelijke vergadering ook waar de echte bediening van Woord en sacramenten in ere gehouden worden. Hij beveelt haar gezag zo sterk aan, dat als dat gezag geschonden wordt, Hij dat beschouwt als een schending van zijn eigen gezag.

Het is immers bepaald niet onbelangrijk dat de kerk de pijler en het fundament van de waarheid wordt genoemd en Gods huis. 1 Timotheüs 3:15 Met deze woorden geeft Paulus aan dat de kerk de trouwe bewaker is van Gods waarheid, om te voorkomen dat die in de wereld verloren gaat. Want God heeft de zuivere prediking van zijn Woord willen bewaren door de bediening en het werk van de kerk. Hij heeft willen laten zien dat Hij een goede huisvader is doordat Hij ons voedt met geestelijk voedsel en voor alles zorgt wat goed is voor ons behoud.

Het is ook geen gewone lof dat er over de kerk gezegd wordt dat Christus haar heeft uitgekozen en apart gezet heeft als zijn bruid, om zonder vlek of rimpel Efeziërs 1:23 zijn lichaam en zijn volheid te zijn. Efeziërs 5:27 Dat betekent dus dat je God en Christus verloochent als je uit de kerk weggaat. Daarom moeten we extra goed oppassen voor zo’n misdadige afscheiding. Want dan zijn we, voor zover wij dat kunnen, uit op de ondergang van Gods waarheid. En dan verdienen wij het dat Hij bliksemt met heel het geweld van zijn woede om ons te verpletteren. En er valt geen ergere misdaad te bedenken dan dat je met een heiligschennende ontrouw het huwelijk breekt dat Gods eniggeboren Zoon met ons heeft willen aangaan.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.