4.1.1 – We hebben de kerk nodig

0
507

In het vorige boek heb ik uitgelegd dat Christus door geloof van ons wordt en dat wij door geloof mogen gaan delen in het behoud en het eeuwige geluk dat Hij verdiend heeft. Maar wij zijn zo onwetend en laks en ons verstand is zo nutteloos, dat we uiterlijke hulpmiddelen nodig hebben. Daardoor moet het geloof in ons verwekt worden en groeien. Daardoor moet het zover vooruitkomen dat we de eindstreep halen. Daarom heeft God die hulpmiddelen er ook bijgevoegd, om ons in onze zwakheid te hulp te komen. En om ervoor te zorgen dat de prediking zou floreren, heeft Hij deze schat toevertrouwd aan de kerk. Hij heeft herders en leraren aangesteld Efeziërs 4:11 om de zijnen via hun mond te onderwijzen. Hij heeft hen bekleed met gezag. Kortom, Hij heeft niets nagelaten wat zou kunnen bijdragen aan heilige eensgezindheid in het geloof en aan goede orde.

Bovenal heeft Hij sacramenten ingesteld. Uit ervaring merken we dat dat heel nuttige hulpmiddelen zijn om ons geloof te voeden en te versterken. Want wij zitten nog opgesloten in de gevangenis van ons vlees en hebben de positie van de engelen nog niet bereikt. Daarom heeft God zich aangepast aan ons begrip. In zijn wonderlijke voorzienigheid heeft Hij ons voorgeschreven op welke manier wij naar Hem toe moeten gaan, nu we nog ver bij Hem vandaan zijn.

Gezien de volgorde van mijn onderwijs is het daarom nu nodig dat we de kerk gaan behandelen met haar regering, orde en macht. Vervolgens moeten we de sacramenten behandelen. En ten slotte ook de burgerlijke orde. Daarbij moet ik de vrome lezers afhouden van het bederf waarmee Satan in het pausdom alles vervalst heeft wat God voor ons behoud bepaald heeft.

Ik zal dus beginnen met de kerk. God wil dat al zijn kinderen in de schoot van zijn kerk verzameld worden. Niet alleen om ze door haar werk en bediening te laten voeden, zolang ze nog zuigelingen en kinderen zijn. Ook om ze door haar moederlijke zorg te laten regeren, totdat ze volwassen worden en uiteindelijk de eindstreep van het geloof bereiken.

Want God heeft deze dingen samengevoegd en die mogen dus niet van elkaar gescheiden worden: Mattheüs 10:9 voor degenen voor wie Hij een Vader is, moet de kerk een moeder zijn. En dat niet alleen onder de wet, maar ook na de komst van Christus. Dat getuigt Paulus. Hij leert dat wij kinderen zijn van het nieuwe en hemelse Jeruzalem. Galaten 4:26

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in