3.8.7 – We lijden voor Gods rechtvaardigheid en waarheid

0
344

Verder ligt er een bijzondere troost in als we vervolgd worden omwille van rechtvaardigheid. Want dan moeten we bedenken dat de Heer ons een grote eer waard keurt omdat Hij ons tooit met het speciale ereteken van militaire dienst voor Hem.

Volgens mij word je niet alleen vervolgd omwille van rechtvaardigheid als je problemen ervaart omdat je het evangelie verdedigt. Volgens mij word je ook vervolgd omwille van rechtvaardigheid als je problemen ervaart bij elke vorm van het beschermen van rechtvaardigheid. Het maakt dus niet uit of je Gods waarheid verdedigt tegen de leugens van Satan of dat je goede en onschuldige mensen beschermt tegen de onrechtvaardigheid van slechte mensen. In beide gevallen word je onvermijdelijk getroffen door de ergernis en haat van de wereld, met als gevolg dat ons leven, onze bezittingen of onze eer gevaar lopen.

We moeten het niet erg of moeilijk vinden om ons zover in dienst van God te stellen. Ook moeten we niet denken dat we ongelukkig zijn in die dingen waarin Hij ons zelf, met zijn eigen mond, gelukkig genoemd heeft. Mattheüs 5:10 Op zichzelf is armoede inderdaad ellendig, net als ballingschap, verachting, gevangenschap en belediging. De dood is uiteindelijk de ergste ramp. Maar als Gods gunst ons overkomt, veranderen al die dingen voor ons in geluk! We moeten dus liever tevreden zijn met de verklaring van Christus dan met het valse oordeel van het vlees.

Op die manier zijn we, volgens het voorbeeld van de apostelen, Handelingen 5:41 blij, telkens als God het ons waard acht om beledigd te worden voor zijn naam. Immers, als wij onschuldig en met een goed geweten van onze bezittingen beroofd worden door een misdaad van goddelozen, worden we wel arm bij de mensen. Maar dan groeit juist onze echte rijkdom bij God in de hemel. Als we ons huis uitgejaagd worden, worden we extra hecht opgenomen in Gods familie. Als we gekweld en veracht worden, schieten we extra diep wortel in Christus. Als we met beledigingen en schande gebrandmerkt worden, krijgen we een extra mooie plek in Gods koninkrijk. Als we gedood worden, wordt voor ons de toegang geopend tot het echt gelukkige leven.

We moeten ons schamen als we dingen waarvoor de Heer zo’n hoge prijs bepaald heeft, minder waard vinden dan de schaduwachtige en vergankelijke verleidingen van het tegenwoordige leven!

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in