3.8.3 – Kruisdragen leert ons geduldig vertrouwen op God

0
440

En dat is wat Paulus leert: verdrukkingen zorgen voor geduld en door geduld doorstaan we de test. Romeinen 5:3-4 Want God heeft beloofd dat Hij de gelovigen zal bijstaan in verdrukkingen. En ze ervaren dat dat waar is als zijn hand hen steunt en ze geduldig standhouden. Want in eigen kracht hadden ze dat nooit gekund. Geduld laat de heiligen dus ervaren dat God, als het nodig is, inderdaad de hulp geeft die Hij beloofd heeft. Dat versterkt ook hun hoop. Want het zou wel heel ondankbaar zijn als ze Gods standvastigheid en kracht ervaren hebben, maar er voor de toekomst niet op zouden rekenen dat God betrouwbaar is.

Nu zien we hoeveel onderling samenhangende goede dingen er voortkomen uit een kruis. Het maakt een eind aan onze verkeerde gedachten over onze eigen kracht. Het ontmaskert onze geliefde huichelarij. En het verjaagt onze gevaarlijke vertrouwen op het vlees. En als we zo vernederd zijn, leert het ons alleen op God te vertrouwen. En zo komt het dat we niet bezwijken. Na de overwinning komt er hoop. Want doordat de Heer doet wat Hij beloofd heeft, bevestigt Hij voor de toekomst dat Hij betrouwbaar is.

Werkelijk, al waren dit de enige redenen, dan blijkt daaruit toch hoe nodig het voor ons is dat we getraind worden door een kruis. Het is immers heel belangrijk dat jouw blinde eigenliefde afgewassen wordt, zodat je je extra bewust bent van je zwakheid. Dat je onder de indruk komt van het besef van je eigen zwakheid, zodat je op God leert vertrouwen. Dat je met je hart op God vertrouwt, zodat je bouwt op zijn hulp en zo tot het eind toe volhoudt en niet verslagen wordt. Dat je je positie kiest op zijn genade, zodat je inziet dat Hij in zijn beloften betrouwbaar is. Dat je duidelijk leert kennen dat zijn beloften zeker zijn, zodat je hoop daardoor versterkt wordt.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in