InsitutieBoek 3 – Het delen in Christus3.6 – Leven als christen3.6.3 – Christus is het voorbeeld voor een christelijk leven

3.6.3 – Christus is het voorbeeld voor een christelijk leven

En om ons extra aan te sporen laat de Schrift zien dat God de Vader ons niet alleen in zijn Christus met zich verzoend heeft, maar voor ons in zijn Christus ook het beeld getekend heeft waarnaar Hij ons gevormd wil hebben.

3.6.3 – Christus is het voorbeeld voor een christelijk leven

Nou, degenen die vinden dat alleen de filosofen de ethiek juist en overzichtelijk ingedeeld hebben, moeten maar eens een betere indeling voor mij vinden. Als de filosofen ons zo goed mogelijk willen aansporen tot fatsoen, komen ze met niets anders aanzetten dan dat we moeten leven in overeenstemming met de natuur. Maar de Schrift gaat met haar aansporing uit van de werkelijke bron. Zij beveelt niet alleen dat we ons leven moeten overgeven aan God die het ons gegeven heeft en met wie het verbonden is. De Schrift leert ook dat we van onze eigenlijke oorsprong en van de wet van onze schepping ontaard zijn. En de Schrift voegt er dan aan toe dat Christus ons weer met God verzoend heeft en ons als voorbeeld gegeven is. Wij moeten in ons leven zijn gedaante laten zien.

Kun je nog iets effectievers wensen dan dit? Ja, wat zou je nog meer kunnen verlangen? De Heer adopteert ons als kinderen op voorwaarde dat ons leven Christus laat zien. Hij is onze adoptieband. Als dat zo is, wijken we niet alleen heel slecht en ontrouw van onze schepper af als we ons niet overgeven en ons niet wijden aan rechtvaardigheid. We verwerpen dan ook onze redder zelf.

Verder ziet de Schrift in alle zegeningen van God, die de Schrift ons in herinnering brengt, en in alle onderdelen van onze redding aanleiding om ons aan te sporen. Want de Schrift zegt dat God heeft laten zien dat Hij een Vader voor ons is. Daarom kunnen wij van de grootst mogelijke ondankbaarheid beschuldigd worden als wij van onze kant niet laten zien dat we zijn kinderen zijn. Maleachi 1:6; Efeziërs 5:1; 1 Johannes 3:1

De Schrift zegt dat Christus ons gereinigd heeft door het bad van zijn bloed. In die reiniging laat Hij ons delen door de doop. Daarom is het ongepast als wij opnieuw met vuil besmeurd worden. Efeziërs 5:26; Hebreeën 10:10; 1 Korinthiërs 6:11; 1 Petrus 1:15-19

De Schrift zegt dat Christus ons in zijn lichaam heeft geënt. Daarom moeten we goed oppassen dat we onszelf, zijn ledematen, niet met een smet of vlek bezoedelen. Efeziërs 5:22-33; 1 Korinthiërs 6:15; Johannes 15:3-6

De Schrift zegt dat Christus als ons hoofd naar de hemel gevaren is. Daarom moeten we alle begeerte naar aardse dingen loslaten en met heel ons hart uit zijn op de hemel. Kolossenzen 3:1

De Schrift zegt dat de Heilige Geest ons gewijd heeft tot tempels voor God. Daarom moeten we ons ervoor inzetten dat God door ons geëerd wordt en mogen we niet toelaten dat we ontheiligd worden door het vuil van de zonde. 1 Korinthiërs 3:16; 6:19; 2 Korinthiërs 6:16

De Schrift zegt dat onze ziel en ons lichaam bestemd zijn voor de hemelse onvergankelijkheid en voor een overwinningskrans die niet verwelkt. 1 Petrus 5:4 Daarom moeten we er goed ons best voor doen dat onze ziel en ons lichaam zuiver en ongeschonden bewaard blijven tot de dag van de Heer. 1 Thessalonicenzen 5:23; Filippenzen 1:10

Deze dingen vormen volgens mij een veelbelovende basis voor een goede inrichting van het leven. Bij de filosofen zul je niets vinden dat hierbij in de buurt komt. Want als zij fatsoen aanprijzen, komen ze nooit verder dan de natuurlijke waardigheid van de mens.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijn
Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.