InsitutieBoek 3 – Het delen in Christus3.6 – Leven als christen3.6.1 – Geen langdradige vermaningen, maar een beknopt overzicht

3.6.1 – Geen langdradige vermaningen, maar een beknopt overzicht

Ik heb gezegd dat de bedoeling van de nieuwe geboorte is dat uit het leven van de gelovigen blijkt dat hun gehoorzaamheid een afspiegeling vormt van Gods rechtvaardigheid en daarmee overeenstemt. Dat bevestigt dan dat zij als kinderen zijn geadopteerd.

Gods wet bevat de vernieuwing waardoor in ons het beeld van God hersteld wordt. Maar omdat wij laks zijn, hebben wij veel aansporingen en hulpmiddelen nodig. Daarom is het goed om aan de hand van verschillende Schriftpassages een overzicht te geven van hoe wij ons leven moeten inrichten. Wie oprecht tot inkeer gekomen is, zal dan niet afdwalen.

Verder ben ik me ervan bewust dat ik een veelzijdig en omvangrijk onderwerp aansnijdt als ik ga beschrijven hoe een christen zijn leven moet inrichten. Dit onderwerp is zo uitgebreid dat je er een dik boek mee zou kunnen vullen als je het volledig zou willen behandelen. Want we zien hoe enorm de vermaningen van de oude schrijvers uitdijen als ze alleen nog maar één goede eigenschap behandelen. En dat komt niet omdat ze zo breedsprakig zijn. Want welke goede eigenschap je ook uitkiest om aan te prijzen, er valt zoveel over te zeggen dat je vanzelf zo uitgebreid gaat schrijven. Je lijkt het onderwerp niet voldoende besproken te hebben als je er niet heel veel over zegt.

Het is echter niet mijn bedoeling om het onderwijs over het leven, dat ik nu aankondig, zover uit te breiden. Ik ben niet van plan elke goede eigenschap apart te behandelen en ga geen langdradige vermaningen geven. Die moet je maar zoeken in geschriften van anderen en dan vooral in de preken van de kerkvaders. Ik vind het genoeg om te laten zien langs welke weg een vroom man naar het juiste doel geleid wordt om zijn leven daarop te richten. Ik ga dus alleen in het kort een algemene maatstaf vaststellen die hij kan gebruiken om op een goede manier te achterhalen waar hij toe verplicht is. Later zal er wel een keer gelegenheid zijn voor langere verhalen. Of ik laat die taak aan anderen over, omdat ik er niet zo geschikt voor ben. Van nature houd ik ervan om beknopt te zijn. Als ik mijn verhaal uitgebreider zou willen doen, zou mij dat waarschijnlijk niet eens goed lukken. Dus zelfs al zou een uitgebreider onderwijs gewenst zijn, dan zou ik er toch maar weinig zin in hebben om dat te proberen. Bovendien, de opzet van dit boek vraagt erom dat ik de eenvoudige leer zo beknopt mogelijk behandel.

De filosofen hebben wat goed en fatsoenlijk is scherp afgebakend. En daar leiden ze specifieke plichten en een hele massa van goede eigenschappen van af. Ook de Schrift heeft daar een eigen orde voor. Ze heeft een mooie indeling, die veel zekerder is dan alle indelingen van filosofen. Maar er is één verschil. In hun eerzucht deden de filosofen ijverig hun best om te komen tot een fraaie en duidelijke indeling, om daarmee te laten zien hoe slim ze waren. Maar de Geest van God hoeft zich in zijn onderwijs niet mooi voor te doen. Daarom heeft Hij zich niet strikt gehouden aan een bepaalde methode van behandelen. Maar soms heeft Hij wel zo’n methode gebruikt. Daarmee laat Hij dan duidelijk genoeg zien dat we die niet mogen negeren.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijn
Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.