3.5.7 – Het vagevuur kan niet gebaseerd worden op de Schrift

0
451

Maar het is nodig om mijn tegenstanders de Schriftpassages uit handen te rukken die zij in hun bedrog verkeerd gebruiken.

De Heer verklaart dat de zonde tegen de Heilige Geest niet in deze tijd en niet in de tijd die komt vergeven zal worden. Mattheüs 12:32; Marcus 3:28-29; Lucas 12:10 Volgens hen geeft de Heer daarmee ook aan dat ervoor sommige zonden wel vergeving is in de tijd die komt. Maar wie ziet niet dat de Heer het hier heeft over de schuld van de zonde? En als dat zo is, wat betekent dat dan voor hun vagevuur? Want ze ontkennen niet dat in het tegenwoordige leven de schuld vergeven is van de zonden waarvoor volgens hen daar de straf betaald wordt.

Maar om te voorkomen dat ze mij nog tegenspreken, zal ik hun een nog duidelijkere weerlegging geven. De Heer wilde elke hoop op vergeving voor zo’n schandelijke slechtheid afsnijden. Daarom vond Hij het niet genoeg om te zeggen dat die nooit vergeven zou worden. Hij wilde het sterker zeggen en daarom maakte Hij onderscheid tussen het oordeel dat ieder in dit leven voelt in zijn geweten en het laatste oordeel dat bij de opstanding publiek uitgesproken zal worden. Het is alsof Hij zei: ‘Pas op voor boosaardige koppigheid, want dat betekent een zekere ondergang! Want wie het aangeboden licht van de Geest met opzet probeert uit te doven, zal geen vergeving krijgen in dit leven, dat zondaren krijgen om zich te bekeren, en ook niet op de laatste dag, als Gods engelen de lammeren scheiden van de bokken en het koninkrijk van de hemel gezuiverd wordt van alles dat aanstoot geeft.’ Mattheüs 25:32-33

Verder voeren ze een gelijkenis uit Mattheüs aan: ‘Wees eensgezind met je tegenstander, om te voorkomen dat hij je misschien overlevert aan de rechter en de rechter aan de gerechtsdienaar en de gerechtsdienaar aan de gevangenis. Want daar kom je niet uit voordat je de laatste penning betaald hebt.’ Mattheüs 5:25 Als de rechter hier God voorstelt, de tegenstander de duivel, de gerechtsdienaar een engel en de gevangenis het vagevuur – dan geef ik me graag gewonnen. Maar stel dat het voor iedereen vaststaat dat Christus in deze passage wilde laten zien hoeveel risico je neemt als je het hoogste recht liever blijft uitproberen in plaats van dat je eerlijk en goed handelt en dat Christus zo de zijnen extra dringend wilde aansporen om eerlijk en eensgezind te leven. Waar, vraag ik je, vind je hier dan nog het vagevuur?

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in