3.5.5 – Het ontstaan van de aflaten

0
698

Verder, om zulke afschuwelijke dingen maar te laten liggen, de Heer wilde dat de genade van Jezus Christus uitgedeeld werd door het Woord van het evangelie. Wie heeft de paus dan geleerd om die genade op te sluiten in verzegeld perkament? Werkelijk, óf Gods evangelie is een leugen, óf aflaten zijn leugens. Want Paulus verklaart dat Christus ons door het evangelie wordt aangeboden met heel de overvloed aan hemelse zegeningen, met alles wat Hij verdiend heeft, met heel zijn rechtvaardigheid, wijsheid en genade, zonder enige uitzondering. Want hij zegt dat het Woord van de verzoening is toevertrouwd aan de dienaren om hen te laten fungeren als afgezanten, alsof Christus via hen deze oproep deed: ‘Wij smeken jullie, laat je met God verzoenen! Hem die geen zonde kende, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, zodat wij in Hem Gods rechtvaardigheid zouden worden.’ 2 Korinthiërs 5:18-21 En de gelovigen kennen de waarde van de gemeenschap met Christus, waarvan dezelfde apostel verklaart dat die ons in het evangelie wordt aangeboden om ervan te genieten. 1 Korinthiërs 1:9

Aflaten echter halen uit de voorraadkamer van de paus een afgepaste hoeveelheid tevoorschijn, koppelen het aan een stuk verzegeld perkament en aan een specifieke plek en scheuren het los van Gods Woord. En als je vraagt wat de oorsprong daarvan is: dit misbruik lijkt voortgekomen uit een oude gewoonte. Soms kregen mensen die berouw hadden genoegdoeningen opgelegd die te streng waren om te dragen. Degenen die het gevoel hadden dat de hun opgelegde boete te zwaar was, vroegen dan aan de kerk om verlichting. Dan kregen ze ontheffing en die ontheffing werd een aflaat genoemd. Maar later werden de genoegdoeningen overgebracht op God. Men zei dat het betalingen waren waarmee mensen het oordeel van God afkochten. Toen heeft men ook de aflaten daarop laten slaan. Het zouden verzoeningsmiddelen zijn om ons te bevrijden van de straffen die we verdiend hebben. En ze hebben zo onbeschaamd al die godslasteringen verzonnen die ik genoemd heb, dat ze geen enkel zogenaamd excuus kunnen aanvoeren.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in