3.5.2 – Aflaten ontheiligen het offer van Christus

0
534

Maar er zijn heel veel mensen die wel het vuil, het bedrog, de diefstal en de roof zien waarmee de aflaathandelaren tot nu toe een spelletje met ons gespeeld hebben en ons voor de gek hebben gehouden. Maar ze zien niet wat de eigenlijke bron is van deze goddeloosheid. Daarom moet ik laten zien hoe aflaten werken en ook wat aflaten eigenlijk zijn als alle vlekken eraf gewassen zijn.

Mijn tegenstanders noemen aflaten de voorraad van de kerk, de verdiensten van Christus en van de heilige apostelen en martelaren. Ze beweren dat de taak om dit magazijn te beheren volledig is overgedragen aan de bisschop van Rome – ik heb dat al genoemd – en dat hij het recht heeft om deze geweldige zegeningen uit te delen. Hij kan ze zelf uitdelen, maar hij kan ook anderen het recht geven om ze uit te delen. Zodoende geeft de paus soms een volledige aflaat en soms een aflaat voor een bepaald aantal jaren en geven kardinalen aflaten voor honderd en bisschoppen voor veertig dagen.

Maar om die aflaten te beschrijven zoals ze echt zijn, ze vormen een ontheiliging van Christus’ bloed. Ze zijn een bespotting door Satan. Ze voeren het christenvolk af van Gods genade en van het leven dat in Christus is. Ze keren het christenvolk af van de juiste weg naar het behoud. Want hoe kun je Christus’ bloed erger ontheiligen dan door te ontkennen dat het voldoende is om genoegdoening te geven en dat wat eraan ontbreekt uit een andere bron moet worden aangevuld? Alsof Christus’ bloed is opgedroogd en uitgeput!

Petrus zegt dat de wet en alle profeten van Christus getuigen dat we door Hem vergeving van zonden moeten krijgen. Handelingen 10:43 Maar aflaten geven vergeving van zonden door Petrus, Paulus en de martelaren.

Johannes zegt: ‘Het bloed van Christus reinigt ons van zonde.’ 1 Johannes 1:7 Maar aflaten zeggen dat het bloed van de martelaren onze zonden afwast.

Paulus zegt: ‘Christus die geen zonde kende, is voor ons tot zonde gemaakt’ – dat wil zeggen: tot genoegdoening voor de zonde – ‘zodat wij in Hem Gods rechtvaardigheid zouden worden.’ 2 Korinthiërs 5:21 Maar volgens aflaten ligt de genoegdoening voor de zonden in het bloed van de martelaren.

Paulus verkondigde en verklaarde tegenover de Korinthiërs dat alleen Christus voor hen gekruisigd en gestorven was. 1 Korinthiërs 1:13 Maar aflaten prediken dat Paulus en anderen voor ons gestorven zijn.

Ergens anders zegt Paulus dat Christus de kerk gekocht heeft met zijn eigen bloed. Handelingen 20:28 Maar aflaten maken van het bloed van de martelaren een andere prijs voor het kopen van de kerk.

De apostel zegt: ‘Met één offer heeft Christus degenen die geheiligd worden voor eeuwig volmaakt gemaakt.’ Hebreeën 10:14 Maar aflaten roepen daar tegenin dat de martelaren de heiliging voltooien, want anders zou die heiliging niet voldoende zijn.

Johannes zegt dat alle heiligen hun kleren hebben gewassen in het bloed van het lam. Openbaring 7:14 Maar aflaten leren dat je je kleren moet wassen in het bloed van de heiligen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in