3.5.1 – De misstanden van de aflaathandel

0
348

Deze leer van genoegdoening vormt ook de oorsprong van de aflaten. Want de sofisten kletsen dat aflaten aanvullen wat wij niet kunnen voldoen. En ze gaan zo ver in hun dwaasheid dat ze deze definitie geven van aflaten: in aflaten worden de verdiensten van Christus en de martelaren uitgedeeld. De paus wijst die verdiensten toe in zijn bullen.

Eigenlijk hebben deze mensen geen tegenargumenten nodig, maar nieskruid tegen hun waanzinnigheid. Daarom is het niet erg de moeite waard om zulke onbenullige dwalingen te weerleggen. Bovendien krijgen die al zoveel klappen te verduren dat ze vanzelf in verval raken en bijna instorten. Maar voor sommige leken is een korte weerlegging toch wel nuttig. Daarom zal ik die niet weglaten.

Dat de aflaten zo lang onaangetast in stand gebleven zijn en dat zo’n tomeloze en waanzinnige bandeloosheid zo lang ongestraft gebleven is, bewijst wel hoe diep de nacht van dwalingen is waarin de mensen eeuwenlang gedompeld zijn geweest.

Ze zagen dat de paus en zijn buldragers hen openlijk voor de gek hielden, zonder te huichelen. Ze zagen dat er met het behoud van hun zielen gemarchandeerd en geld verdiend werd. Ze zagen dat de prijs voor hun behoud getaxeerd werd op enkele muntjes. Ze zagen dat er niets gratis te krijgen was. Ze zagen dat ze onder het mom van offergaven werden afgezet en dat hun offergaven er op een schandelijke manier doorgejaagd werden bij hoeren, prostituees en drinkgelagen. Ze zagen dat degenen die het hoogst opgaven van aflaten ze ook het meest verachtten. Ze zagen dat het monster elke dag losbandiger werd en zich steeds verder te buiten ging en dat er geen eind aan gemaakt werd. Ze zagen dat er telkens nieuwe bullen voorzien werden van een zegel en dat er telkens opnieuw geld afgetroggeld werd.

Toch aanvaardden ze de aflaten met de grootst mogelijke eerbied. Ze aanbaden ze en kochten ze. En wie beter keken dan de rest, vonden toch dat aflaten een vroom bedrog vormden en dat het wel enig nut had om je erdoor te laten bedriegen.

Maar nu staat de wereld zich eindelijk toe om iets wijzer te zijn. En nu verkillen de aflaten en stap voor stap bevriezen ze. Uiteindelijk zullen ze volledig verdwijnen.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in