3.4.5 – De biecht en het losmaken van Lazarus na zijn opwekking

0
287

Mijn tegenstanders halen hun tweede bewijs uit dezelfde bron: beeldspraak. Alsof beeldspraak zoveel waarde heeft om een leerstuk te onderbouwen. Maar van mij mag het die waarde hebben! Ik zal je eens laten zien dat ik beeldspraak overtuigender kan gebruiken dan zij.

Zij zeggen: de Heer heeft zijn leerlingen opdracht gegeven om Lazarus na zijn opwekking los te maken door zijn grafdoeken af te wikkelen. Johannes 11:44 Om te beginnen liegen ze dit. Want nergens staat dat de Heer dit tegen zijn leerlingen gezegd heeft. Het is veel waarschijnlijker dat Hij het gezegd heeft tegen de Joden die erbij stonden. Dan konden ze niet wantrouwig denken dat het bedrog was. Het zou overduidelijk zijn dat dit een wonder was en Christus’ kracht zou nog helderder aan het licht komen. Hij wekte doden op zonder ze ook maar aan te raken, alleen door zijn stem! Ik leg het dus zo uit: de Heer wilde elke misplaatste argwaan bij de Joden wegnemen. Daarom wilde Hij dat zij de steen wegrolden, de stank roken en de duidelijke kenmerken van de dood zagen. Hij wilde dat ze zagen dat Lazarus opstond alleen door de kracht van het woord en dat zij de eersten waren die hem levend aanraakten. En zo dacht Chrysostomos er ook over.1

Maar stel dat ik toegeef dat de Heer dit tegen zijn leerlingen gezegd heeft. Wat winnen ze daarmee? Dat de Heer de apostelen macht gegeven heeft om los te maken? Het past veel beter en het is veel handiger om deze beeldspraak zo toe te passen: door dit teken heeft God willen leren dat zij de mensen zouden losmaken die Hij had opgewekt. Dat wil zeggen: ze moesten niet opnieuw de zonden in herinnering brengen die God zelf vergeten had. Ze moesten niet als zondaren veroordelen wie God zelf had vrijgesproken. Ze moesten hun niet langer dingen verwijten die God zelf vergeven had. Ze moesten niet streng en hard straffen als God zelf barmhartig was en graag wilde sparen. Er is echt niets dat ons meer moet aanzetten tot vergevingsgezindheid dan het voorbeeld van de rechter die dreigt dat Hij onverzoenlijk zal zijn tegenover degenen die te hard en inhumaan zijn.

Laat mijn tegenstanders nu maar te koop lopen met hun beeldspraak.

1Pseudo-Chrysostomos, Contra Iudaeos, gentiles et haereticos.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in