Insitutie Boek 3 – Het delen in Christus 3.4 – Berouw, schuldbelijdenis en genoegdoening 3.4.36 – Goede daden brengen verzoening tussen mensen en zijn een teken van echt berouw

3.4.36 – Goede daden brengen verzoening tussen mensen en zijn een teken van echt berouw

Toen Daniël Nebukadnezar het advies gaf en aanspoorde om zijn zonden af te kopen met rechtvaardigheid en zijn onrechtvaardigheid met barmhartigheid tegenover de armen, Daniel 4:27 (4:24) toen wilde hij daarmee niet aangeven dat je je met rechtvaardigheid en barmhartigheid met God kunt verzoenen en zo je straf kunt afkopen. Want er is geen sprake van dat er ooit een andere losprijs geweest zou zijn dan het bloed van Christus. Dat hij het over afkopen had, sloeg meer op de mensen dan op God. Het was alsof hij zei: ‘U hebt, koning, onrechtvaardig geregeerd, met geweld. U heb onaanzienlijken onderdrukt, de armen beroofd en uw volk hardvochtig en onrechtvaardig behandeld. Maak wat u onrechtvaardig afgeperst hebt, uw geweld en uw onderdrukking nu goed door barmhartigheid en rechtvaardigheid.’

Dat bedoelt Salomo ook als hij zegt dat liefde veel zonden bedekt. Niet bij God, maar tussen mensen onderling. Want het volledige vers luidt zo: ‘Haat leidt tot ruzie, maar liefde bedekt alle zonden.’ Spreuken 10:12 Zoals zijn gewoonte is, maakt hij in dat vers een tegenstelling tussen slechte dingen die voortkomen uit haat en de vruchten van liefde. Dit bedoelt hij: als je elkaar haat, bijt, uitscheldt en verwijten maakt, verscheur je elkaar en ga je altijd uit van het slechtste. Maar als je elkaar liefhebt, zie je bij elkaar veel door de vingers en vergeef je elkaar veel. Niet dat je elkaars gebreken prijst. Maar je verdraagt en geneest die door elkaar te vermanen. Dat doen je liever dan ze erger te maken door elkaar aan te vallen.

Er is geen twijfel aan dat Petrus hetzelfde bedoelt als hij deze passage citeert. 1 Petrus 4:8 Of we moeten hem ervan willen beschuldigen dat hij de Schrift misvormt en op een sluwe manier verdraait.

En als Salomo leert dat de zonde verzoent wordt door barmhartigheid en vrijgevigheid, Spreuken 16:6 bedoelt hij daarmee niet dat zo de zonde goedgemaakt wordt in de ogen van de Heer. Alsof God met zo’n genoegdoening tevreden zou zijn en de straf zou kwijtschelden die Hij anders zou eisen. Nee, Salomo maakt duidelijk, zoals de gewoonte is in de Schrift, dat als je je zonden en slechte daden uit het verleden vaarwel zegt en je vroom en oprecht tot Hem bekeert, je zult ervaren dat Hij je genadig is. Het is alsof hij zegt: ‘Gods woede wordt gestild en er komt een eind aan zijn oordeel, als wij een eind maken aan onze zonden.’ Hij beschrijft daarmee dus niet de reden voor vergeving, maar alleen de manier waarop echte bekering plaatsvindt.

Ook de profeten verkondigen vaak dat huichelaars tevergeefs bij God aankomen met hun verzonnen rituelen in plaats van berouw. Want God is blij met oprechtheid en met de plichten van liefde. Ook de schrijver van de brief aan de Hebreeën geeft hoog op van elkaar goeddoen uit medemenselijkheid en dan wijst hij erop dat je met zulke offers God plezier doet. Hebreeën 13:16 En Christus bespot de farizeeën omdat ze wel ijverig hun schotels schoonmaken maar geen aandacht hebben voor het vuil in hun hart. Hij beveelt hun dan om liefdegaven aan de armen te geven om ervoor te zorgen dat alles rein is. Lucas 11:39-41; Mattheüs 23:25 Maar dan spoort Hij hun vast en zeker niet aan om genoegdoening te geven. Hij leert hun alleen met wat voor reinheid je God plezier doet. Maar deze uitspraak heb ik ergens anders behandeld.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.