3.4.3 – Berouw is geen reden voor vergeving

0
382

Als mijn tegenstanders beweren dat ik hen vals beschuldig, dan moeten ze maar eens één mens laten zien die door de leer van zo’n gebroken hart niet tot wanhoop gebracht is en die niet Gods oordeel tegemoet gegaan is met gehuicheld verdriet in plaats van echt verdriet.

Ook ik heb ergens gezegd dat je nooit vergeving kunt krijgen voor je zonden zonder berouw. Alleen wie door het besef van hun zonden verslagen en gewond zijn, kunnen oprecht een beroep doen op Gods barmhartigheid. Maar ik heb daaraan toegevoegd dat je berouw niet de reden is voor de vergeving van je zonden. En ik heb een eind gemaakt aan dat martelen van de ziel dat je volledig moet doen wat je verplicht bent. Ik heb geleerd dat een zondaar niet moet letten op zijn eigen gebroken hart en niet op zijn tranen. Hij moet zijn beide ogen alleen gericht houden op de barmhartigheid van de Heer.

Alleen heb ik er wel op gewezen dat Christus degenen roept die vermoeid en belast zijn. Want Hij is gezonden om het evangelie te verkondigen aan armen, om mensen met een gebroken hart te genezen, om gevangenen vrij te verklaren, om gebondenen te verlossen en treurenden te troosten. Jesaja 61:1-3; Mattheüs 11:5; 11:28; Lucas 4:18 Maar dat was om de farizeeën uit te sluiten. Zij hadden genoeg aan hun eigen rechtvaardigheid. Hun armoede erkenden ze niet. Ook worden buitengesloten wie het evangelie minachten, zich niet druk maken om Gods woede en geen genezing zoeken voor hun kwaad. Want zulke mensen zijn niet vermoeid en belast, ze hebben geen gebroken hart en ze zijn niet gebonden en gevangen.

Het maakt een groot verschil of je leert dat je vergeving van je zonden verdient doordat je hart volledig en volmaakt gebroken is of dat je leert dat je honger en dorst moet hebben naar Gods barmhartigheid. Het eerste kan een zondaar nooit voor elkaar krijgen. Maar in het laatste geval laat je hem door het kennen van zijn ellende, door zijn brandende onrust, zijn vermoeidheid en gevangenschap zien waar hij verkoeling, rust en vrijheid moet zoeken. En ten slotte leer je hem zich te vernederen en zo God de eer te geven.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in