3.4.14 – De sleutelmacht van de kerk

0
502

De sleutelmacht is aanwezig in deze drie vormen van schuldbelijdenis: als heel de kerk in het openbaar haar zonden belijdt en om vergeving bidt, als een individueel persoon door een of ander openlijk misdrijf iedereen geërgerd heeft en bewijst dat hij daar berouw over heeft en als iemand met een onrustig geweten een dienaar nodig heeft en hem zijn zwakheid onthult.

Maar als er ergernis moet worden weggenomen, gaat het om iets anders dan in de beide andere gevallen. Ook dan wordt er gezorgd voor vrede in het geweten. Maar het belangrijkste doel is dan dat de haat wordt weggenomen en dat de harten in vrede met elkaar verbonden worden.

Toch moeten we ook dan de vrucht die ik genoemd heb absoluut niet negeren, zodat we extra graag bereid zijn om onze zonden te belijden. Want als heel de kerk als het ware voor Gods rechterstoel staat en erkent dat ze schuldig is en alleen haar toevlucht zoekt in Gods barmhartigheid – dan is het geen vanzelfsprekende of kleine troost dat er een vertegenwoordiger van Christus aanwezig is. Hij heeft het bevel gekregen voor verzoening en van hem horen we dat er voor de kerk vergeving wordt afgekondigd. Als deze vertegenwoordiging met gepaste orde en eerbied wordt uitgevoerd, zoals het hoort, dan bewijst dat hoe nuttig de sleutels zijn.

Dat geldt ook als iemand die zich een beetje van de kerk vervreemd had, vergeving krijgt en weer in de broedergemeenschap wordt opgenomen. Wat een zegen is het dan als hij begrijpt dat hij vergeving krijgt via hen tegen wie Christus gezegd heeft: ‘Van wie jullie op aarde de zonden vergeven, van hen zijn ze vergeven in de hemel.’ Mattheüs 18:18; Johannes 20:23

En het is niet minder effectief en nuttig als iemand persoonlijk vergeving krijgt, iemand die een speciaal middel nodig heeft om zijn zwakheid te verlichten. Want het gebeurt regelmatig dat zo iemand de algemene beloften hoort die bestemd zijn voor de hele gemeente van de gelovigen, maar toch blijft twijfelen. Zijn hart blijft onrustig alsof hij nog geen vergeving gekregen had. Als zo iemand een geheime wond van zijn ziel onthult aan zijn herder, hoort hij dat speciaal aan hem deze woorden gericht worden: ‘Houd moed, je zonden zijn je vergeven.’ Mattheüs 9:2 Dat zal hem moed en rust geven en hem bevrijden van de angst die eerst nog in hem brandde.

Echter, als het over de sleutels gaat, moeten we er altijd voor oppassen dat we niet gaan fantaseren over een of andere macht die los staat van de prediking van het evangelie. Ergens anders zal ik dit onderwerp opnieuw en dan uitgebreider moeten behandelen, als het gaat over de regering van de kerk. Daar zullen we zien dat het recht dat Christus aan zijn kerk gegeven heeft om te binden en los te maken samengaat met het Woord. Dat geldt vooral voor de bediening van de sleutels. De kracht daarvan ligt volledig hierin: de genade van het evangelie die de Heer bepaald heeft, wordt in het openbaar en privé ingeprent in het hart van de gelovigen. En dat kan alleen maar door middel van de prediking.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in