3.3.9 – Berouw hebben is hetzelfde als opnieuw geboren worden

0
267

Beide dingen overkomen ons als we deel krijgen aan Christus. Want als we werkelijk delen in zijn dood, wordt onze oude mens door zijn kracht gekruisigd. Het lichaam van de zonde sterft. Romeinen 6:6 Het bederf van onze oude natuur heeft dan geen effect meer. Als we delen in zijn opstanding, worden we daardoor opgewekt tot een nieuw leven dat in overeenstemming is met Gods rechtvaardigheid. Kort gezegd zie ik berouw dus als de geestelijke nieuwe geboorte. Die nieuwe geboorte heeft namelijk geen ander doel dan in ons het beeld van God herstellen dat door Adams overtreding beschadigd en bijna weggevaagd was.

Dit leert de apostel Paulus als hij zegt: ‘Wij zien met onbedekt gezicht de glorie van de Heer. En volgens dat beeld zullen wij van gedaante veranderen, van glorie tot glorie, als door de Geest van de Heer.’ 2 Korinthiërs 3:18 En: ‘Word vernieuwd in de geest van jullie denken en trek de nieuwe mens aan die naar God geschapen is in echte rechtvaardigheid en heiligheid.’ Efeziërs 4:23 En ergens anders: ‘Jullie hebben de nieuwe mens aangetrokken die vernieuwd wordt in kennis en volgens het beeld van Hem die hem geschapen heeft.’ Kolossenzen 3:10

Als we opnieuw geboren worden, worden we dus dankzij Christus hersteld in Gods rechtvaardigheid, die we door Adam waren kwijtgeraakt. Op die manier wil de Heer degenen terugbrengen die Hij uitkiest om het leven te erven.

Dit herstel wordt niet in één ogenblik of dag of jaar uitgevoerd. Het gaat continu door en soms gaat het ook maar langzaam. Zo maakt God het bederf van het vlees in zijn uitverkorenen ongedaan. Hij reinigt hen van hun vuilheid en heiligt hen als tempels voor zichzelf. Hij vernieuwt al hun zinnen en maakt ze weer helemaal rein. Ze trainen zich hun hele leven in berouw en mogen weten dat deze militaire dienst pas ophoudt als ze sterven.

Daarom is het pervers dat een zekere Staphylus1 – een vuile, afvallige praatjesmaker – leutert dat ik de toestand van het tegenwoordige leven vermeng met de hemelse glorie als ik de woorden van Paulus zo opvat dat het beeld van God echte heiligheid en rechtvaardigheid inhoudt. 2 Korinthiërs 4:4; Efeziërs 4:24 Alsof je, als iemand een definitie geeft, niet hoeft te onderzoeken of die wel juist en volledig is. Toch ontken ik niet dat er ruimte is voor groei. Maar hoe meer iemand op God gaat lijken, hoe meer volgens mij Gods beeld in hem schittert. En om de gelovigen zover te laten komen, verwijst God hen naar de renbaan van het berouw. Daar moeten ze heel hun leven blijven lopen.

1Friedrich Staphylus (1512-1564), luthers en later rooms theoloog.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in