3.3.22 – De zonde tegen de Heilige Geest

0
777

Maar om deze kwestie op te lossen is het goed om uit te zoeken wat dat nu eigenlijk voor afschuwelijke zonde is, waar geen vergeving voor is.

3.3.22 – De zonde tegen de Heilige Geest

Augustinus geeft ergens de definitie dat het een koppigheid is die levenslang wordt volgehouden, zonder te hopen op genade. Maar dat klopt niet helemaal met de woorden van Christus, dat deze zonde in deze tijd niet vergeven zal worden. Want Christus zegt dit zomaar voor niets, óf je kunt deze zonde binnen de grenzen van dit leven begaan. Maar als Augustinus’ definitie juist is, doe je deze zonde alleen als je daarmee doorgaat tot na dit leven.

Anderen zeggen dat je tegen de Heilige Geest zondigt als je jaloers bent op de genade die je broeder gekregen heeft. Maar ik snap niet waar ze dat vandaan halen.

Laat ik echter de juiste definitie geven. Ik zal met overtuigende bewijzen aantonen dat dit de juiste definitie is. Alle andere definities worden dan gemakkelijk aan de kant geschoven. Volgens mij zondig je tegen de Heilige Geest als je geraakt bent door Gods waarheid en niet langer kunt doen alsof je van niets weet, maar je er toch met boze opzet koppig tegen verzet.

Want als Christus gaat uitleggen wat Hij eerder gezegd had, voegt Hij er meteen aan toe: ‘Als iemand iets gezegd heeft tegen de mensenzoon, zal het hem vergeven worden. Maar als iemand gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, zal het hem niet vergeven worden.’ Mattheüs 12:31-32; Marcus 3:28-29; Lucas 12:10 En Mattheüs gebruikt in plaats van ‘lasteren tegen de Geest’ de woorden ‘de geest van het lasteren’. Hoe zou iemand de Zoon kunnen bespotten zonder zich tegelijk ook tegen de Geest te keren? Dat kan als je je afzet tegen Gods waarheid zonder dat je die kent. Als je Christus vervloekt uit onwetendheid, maar ondertussen Gods waarheid niet zou willen uitblussen als die aan je geopenbaard zou worden. Of als je Hem niet zou willen kwetsen als je Hem zou hebben leren kennen als de Christus van de Heer. Dan zondig je alleen tegen de Vader en de Zoon.

Zo zijn er tegenwoordig velen die de leer van het evangelie heel verkeerd vervloeken. Maar als ze wisten dat het de leer van het evangelie was, zouden ze bereid zijn die met heel hun hart te vereren. Maar er zijn ook mensen die er in hun geweten van overtuigd zijn dat ze Gods Woord verachten en bestrijden en toch blijven ze het bestrijden. Over hen wordt gezegd dat ze lasteren tegen de Geest. Want ze verzetten zich tegen de verlichting die het werk is van de Heilige Geest.

Sommigen van de Joden waren zulke mensen, toen de Geest sprak via Stefanus. Ze konden Hem niet weerstaan. Toch probeerden ze Hem te weerstaan. Handelingen 6:10-11 Ongetwijfeld werden velen daartoe aangezet uit ijver voor de wet. Maar het blijkt dat anderen uit boosaardige goddeloosheid tegen God zelf raasden, dat wil zeggen: tegen de leer waarvan ze heel goed wisten dat die van God kwam. Zulke mensen waren ook de farizeeën die door de Heer berispt werden omdat ze Hem een slechte naam wilden geven door Hem Beëlzebul te noemen. Zo wilden ze de kracht van de Heilige Geest uiteenslaan. Mattheüs 9:34; 12:24

Dat is dus de geest van het lasteren als de mens brutaalweg Gods naam gaat lasteren. En dat bedoelt Paulus als hij leert dat hem barmhartigheid bewezen is, omdat hij uit ongeloof dingen gedaan had waardoor hij de genade van Heer niet waard geweest zou zijn als hij ze niet uit onwetendheid had gedaan. 1 Timotheüs 1:13 Als onwetendheid samen met ongeloof ertoe geleid heeft dat hij vergeving kreeg, betekent dat dat er geen ruimte is voor genade als ongeloof gepaard gaat met kennis.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in