3.3.19 – Berouw en vergeving van zonden

0
395

Verder is het overduidelijk dat de kern van het evangelie bestaat uit twee punten: berouw en vergeving van zonden. Als dat waar is, zien we dan niet dat de Heer de zijnen gratis rechtvaardigt om hen tegelijk door de heiliging van de Geest te vernieuwen tot echte rechtvaardigheid?

Johannes de Doper, de bode die voor Christus uit gezonden was om voor de Hem de weg te banen, preekte: ‘Bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is vlakbij gekomen.’ Mattheus 3:2 Hij nodigde de mensen uit om berouw te krijgen en riep hen op om te erkennen dat ze zondaren waren en dat alles van hen in Gods ogen veroordeeld was. Ze moesten van harte gaan verlangen naar de dood van hun vlees en de nieuwe geboorte in de Geest. Hij kondigde hun het koninkrijk van God aan en riep hen op om te gaan geloven. Met het koninkrijk van God, dat volgens hem vlakbij was, bedoelde hij de vergeving van zonden, het behoud, het leven, kortom, alles wat we in Christus krijgen. Daarom lees je bij de andere evangelisten: ‘Johannes kwam om een doop van bekering te prediken voor vergeving van de zonden.’ Marcus 1:4; Lucas 3:3 Wat betekent dat anders dan dat zij die gebukt gingen onder de last van hun zonden, zich zouden bekeren tot de Heer en hoop zouden krijgen op vergeving en redding?

Zo is ook Christus zijn prediking begonnen: ‘Het koninkrijk van God is vlakbij gekomen. Bekeer je en geloof het evangelie!’ Marcus 1:15 Eerst verklaart Hij dat in Hem de schatten van Gods barmhartigheid open liggen. Vervolgens eist Hij berouw en ten slotte vertrouwen op de beloften van God. Toen Hij de volledige inhoud van het evangelie kort wilde samenvatten, zei Hij dus dat Hij moest lijden en opstaan uit de doden en dat in zijn naam bekering en vergeving van zonden gepredikt moest worden. Lucas 24:26; 24:46-47 En na zijn opstanding hebben de apostelen gepredikt dat Christus door God was opgewekt om Israël bekering en vergeving van zonden te geven. Handelingen 5:31

Bekering in de naam van Christus wordt gepredikt als mensen door de leer van het evangelie horen dat hun gedachten, hun begeerten en hun ijverige bezigheden corrupt en zondig zijn. En dat ze daarom opnieuw geboren moeten worden als ze Gods koninkrijk binnen willen gaan.

Vergeving van zonden wordt gepredikt als mensen geleerd wordt dat Christus voor hen verlossing, rechtvaardigheid, redding en leven geworden is. 1 Korinthiërs 1:30 En dat zij in zijn naam in Gods ogen gratis beschouwd worden als rechtvaardig en onschuldig.

Ergens anders heb ik laten zien dat geloof deze beide genadegaven vastgrijpt. Maar het eigenlijke object van geloof is Gods goedheid waardoor de zonden vergeven worden. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig onderscheid te maken tussen die genade van vergeving en van berouw.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in