3.3.1 – Berouw is een vrucht van het geloof

0
94

In een bepaald opzicht heb ik al uitgelegd hoe we door het geloof Christus in bezit hebben en van zijn zegeningen genieten. Toch zou dit nog onduidelijk blijven als ik er geen uitleg aan toevoeg van de effecten die wij ervaren. Niet voor niets worden berouw en vergeving van zonden als de kern van het evangelie beschouwd.1 Als je die twee punten zou weglaten, zou elke bespreking van het geloof schraal en verminkt zijn en daarom vrijwel geen nut hebben.

Nu geeft Christus ons die beide dingen: een nieuw leven en gratis verzoening. En we krijgen ze in bezit door te geloven. De opzet en de volgorde van mijn onderwijs vereist daarom dat ik hier en nu een begin maak met de behandelingen van deze twee dingen. En het ligt het meest voor de hand om dan een overstap te maken van het geloof naar berouw. Want als we dat onderdeel goed kennen, blijkt extra duidelijk dat de mens alleen door geloof en enkel uit genade gerechtvaardigd wordt. En dat die gratis toekenning van de rechtvaardigheid toch niet los gezien kan worden van een daadwerkelijke heiliging van het leven, om het zo maar te noemen. Dat wil zeggen: die beide kanten passen heel goed bij elkaar. We kunnen niet zonder goede daden. En toch worden we als rechtvaardig beschouwd zonder goede daden.

Maar het moet buiten kijf staan dat berouw niet alleen meteen volgt op het geloof. Het wordt daaruit geboren! De genade en de vergeving worden door de prediking van het evangelie aangeboden om ervoor te zorgen dat de zondaar, bevrijd van de tirannie van de satan, van het juk van de zonde en van de ellendige slavernij van misdaden, het koninkrijk van God binnengaat. Daarom kan niemand de genade van het evangelie aannemen zonder dat hij de fouten uit zijn vroegere leven achterlaat en het rechte pad op gaat. Hij moet zich volledig inzetten om zijn berouw in praktijk te brengen.

Er zijn echter ook mensen die denken dat berouw eerder aan het geloof voorafgaat dan dat het eruit voortkomt of erdoor wordt voortgebracht, zoals een boom een vrucht voortbrengt. Maar zulke mensen hebben nooit geweten wat berouw eigenlijk inhoudt en laten zich tot dit idee overhalen door een argument dat lang niet overtuigt.

1Lucas 24:47; Handelingen 5:31

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in