3.3.1 – Berouw is een vrucht van geloof

0
300

In een bepaald opzicht heb ik al uitgelegd hoe we door geloof Christus in bezit hebben en van zijn zegeningen genieten. Toch zou dit nog onduidelijk blijven als ik er geen uitleg aan toevoeg van de effecten die wij ervaren. Niet voor niets worden berouw en vergeving van zonden als de kern van het evangelie beschouwd. Lucas 24:47; Handelingen 5:31 Als je die twee punten zou weglaten, zou elke bespreking van het geloof schraal en verminkt zijn en daarom vrijwel geen nut hebben.

Nu geeft Christus ons die beide dingen: een nieuw leven en gratis verzoening. En we krijgen ze in bezit door te geloven. Voor de opzet en de volgorde van mijn onderwijs is het daarom nodig dat ik hier en nu een begin maak met het behandelen van deze twee dingen. En het ligt het meest voor de hand om dan een overstap te maken van geloof naar berouw. Want als we dat onderdeel goed kennen, blijkt extra duidelijk dat de mens alleen door geloof en enkel uit genade gerechtvaardigd wordt. En dat die gratis toekenning van rechtvaardigheid toch niet los gezien kan worden van een daadwerkelijke heiliging van het leven, om het zo maar te noemen. Dat wil zeggen: die beide kanten passen heel goed bij elkaar. We kunnen niet zonder goede daden. En toch worden we als rechtvaardig beschouwd zonder goede daden.

Maar het moet buiten kijf staan dat berouw niet alleen meteen volgt op geloof. Het wordt daaruit geboren! Genade en vergeving worden door de prediking van het evangelie aangeboden om ervoor te zorgen dat een zondaar, bevrijd van de tirannie van Satan, van het juk van de zonde en van de ellendige slavernij van misdaden, Gods koninkrijk binnengaat. Daarom kan niemand de genade van het evangelie aannemen zonder dat hij de fouten uit zijn vroegere leven achterlaat en het rechte pad op gaat. Hij moet zich volledig inzetten om zijn berouw in praktijk te brengen.

Er zijn echter ook mensen die denken dat berouw eerder aan geloof voorafgaat dan dat het eruit voortkomt of erdoor wordt voortgebracht, zoals een boom een vrucht voortbrengt. Maar zulke mensen hebben nooit geweten wat berouw eigenlijk inhoudt en laten zich tot dit idee overhalen door een argument dat lang niet overtuigt.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in