3.24.2 – Innerlijke roeping is een bewijs van de uitverkiezing

0
304

Bovendien blijkt dit ook duidelijk uit de aard en de uitdeling van de roeping. Want die bestaat niet alleen uit de prediking van het Woord, maar ook uit de de verlichting door de Geest.

Aan wie God zijn Woord aanbiedt, lezen we bij de profeet Jesaja: ‘Ik ben gevonden door wie Mij niet zochten. Ik ben verschenen aan wie niet naar Mij vroegen. Tegen het volk dat mijn naam niet aanriep, heb Ik gezegd: “Kijk, hier ben Ik!”’ Jesaja 65:1

En de Joden moesten niet denken dat die zachtmoedigheid alleen voor de heidenen gold. Daarom brengt Hij hun ook in herinnering waaruit Hij hun vader Abraham aannam. Toen Hij Abraham het waard keurde dat Hij zich aan hem verbond, zat Abraham nog midden in de afgoderij, waarin hij met al de zijnen weggezonken was. Jozua 24:2-3

Als God degenen die dat niet verdienen voor het eerst met het licht van zijn Woord bestraalt, geeft Hij daarmee een overduidelijk bewijs van zijn gratis goedheid. Daaruit blijkt dus al hoe onmetelijk goed God is. Maar het is nog niet genoeg voor redding. Want de verworpenen staat een zwaarder oordeel te wachten omdat ze het bewijs van Gods liefde negeren. Bovendien, om zijn glorie aan het licht te brengen, ontneemt God hun de effectiviteit van zijn Geest.

Deze innerlijke roeping is dus een waarborg van het behoud. Een waarborg die niet kan bedriegen. Daarop slaat deze uitspraak van Johannes: ‘We weten dat we zijn kinderen zijn dankzij de Geest die Hij ons gegeven heeft.’ 1 Johannes 3:24; 4:13 En God wil voorkomen dat het vlees zich erop zou laten voorstaan dat het, toen God riep en zichzelf uit eigen beweging aanbood, in elk geval gereageerd heeft. Daarom verklaart Hij dat er geen oren zijn om te luisteren en geen ogen om te zien, behalve de oren en ogen die Hij gemaakt heeft. En dat Hij die maakt, niet in overeenstemming met hoe dankbaar iedereen is, maar in overeenstemming met zijn uitverkiezing.

En daar heb je een heel goed voorbeeld van bij Lucas. Daar luisteren Joden en heidenen samen naar de prediking van Paulus en Barnabas. Ze werden toen allemaal onderwezen door hetzelfde Woord. Toch vertelt Lucas dat degenen die bestemd waren voor het eeuwige leven, geloofden. Handelingen 13:48 Wat zou het dan onbeschaamd zijn als we zouden ontkennen dat de roeping gratis is. Want daarin regeert zelfs tot het laatste stukje toe de uitverkiezing!

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in