3.23.7 – God heeft ook de zondeval voorbestemd

0
750

Mijn tegenstanders zeggen dat nergens uitdrukkelijk te lezen staat dat God besloten heeft dat Adam door zijn verraad zou vergaan. Alsof dezelfde God over wie de Schrift predikt dat Hij alles doet wat Hij wil, zijn edelste schepsel geschapen zou hebben met een dubbelzinnig doel!

Zij zeggen dat Adam een vrije wil had. Hij kon zelf zijn lot bepalen en God zou niets anders bepaald hebben dan dat Hij hem zou behandelen zoals hij zou verdienen. Als je zo’n loos verzinsel accepteert, wat blijft er dan over van Gods almacht? God bestuurt toch alles door zijn verborgen plan dat van niets anders afhankelijk is?

Toch, of ze nu willen of niet, de voorbestemming is zichtbaar in Adams nakomelingen. Want het kwam niet door de normale gang van de natuur dat iedereen het behoud is kwijtgeraakt door de schuld van één voorvader. Wat houdt hen tegen om bij één mens te erkennen wat ze tegen hun wil moeten toegeven bij heel het menselijk geslacht? Waarom zouden ze vergeefse moeite doen door uitvluchten te zoeken? De Schrift roept dat alle stervelingen in de persoon van één mens zijn overgegeven aan de eeuwige dood. Romeinen 5:12 En omdat je dit niet kunt toeschrijven aan de normale gang van de natuur, is het overduidelijk dat het het gevolg is van Gods wonderlijke plan. Het is wel heel absurd dat die goede beschermers van Gods rechtvaardigheid beduusd blijven staan voor een stokje, maar wel weten hoe ze over hoge balken moeten springen!

Opnieuw vraag ik: hoe komt het dat zoveel volken met kleine kinderen en al door de val van Adam in de eeuwige dood geworpen zijn, zonder redmiddel? Hoe komt dat anders dan doordat God het zo wilde? De tongen die anders zoveel te zeggen hebben, moeten hier zwijgen. Natuurlijk is het een huiveringwekkend besluit, dat geef ik toe. Maar toch kan niemand ontkennen dat God van tevoren, voordat Hij de mens schiep, geweten heeft hoe het met hem zou aflopen. En Hij heeft dat van tevoren geweten, omdat Hij het door zijn besluit zo bepaald had.

Als iemand nu een aanval doet op Gods voorkennis, dan handelt hij roekeloos en onbezonnen. Want, vraag ik je, welke reden is er waarom je de hemelse rechter zou aanklagen omdat Hij wist wat er zou gebeuren? Als er al een rechtvaardige of ogenschijnlijk geldige reden zou zijn om te klagen, dan zou het om de voorbestemming gaan. Maar het moet ook niet absurd lijken dat ik zeg dat God niet alleen de val van de eerste mens en in hem de ondergang van zijn nakomelingen van tevoren gezien heeft, maar dat ook volgens zijn goeddunken geregeld heeft. Want zoals het bij zijn wijsheid hoort om van tevoren alles te weten wat er zal gebeuren, zo hoort het bij zijn macht om door zijn hand alles te regeren en te besturen.

En Augustinus legt ook deze kwestie, net als andere, verstandig uit: ‘Het is heel gezond dat wij belijden en heel gezond dat wij geloven dat de God en Heer van alle dingen alles heel goed geschapen heeft, dat Hij van tevoren geweten heeft dat uit het goede het kwade zou voortkomen, dat het meer bij zijn almachtige goedheid hoort om het kwade goed te maken dan om het kwade niet te laten bestaan, dat God – zeg ik – het leven van engelen en mensen zo bepaald heeft dat Hij daarin eerst liet zien waar een vrije wil toe in staat is en vervolgens waar het geschenk van zijn genade en het oordeel van zijn rechtvaardigheid toe in staat is.’1

1Augustinus, Enchiridion ad Laurentium de fide, spe et caritate, 104.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in