3.20.50 – Bidden op vaste tijden

0
432

Hierboven heb ik al gezegd dat je altijd met een tot God opgeheven hart moet zuchten en zonder ophouden moet bidden. Maar wij zijn zo zwak dat we door vele hulpmiddelen ondersteund moeten worden. En we zijn zo slap dat we steeds moeten worden aangespoord. Daarom is het toch gepast dat we ieder voor zich specifieke momenten vaststellen voor training. Die momenten mogen niet zonder bidden voorbijgaan. Heel ons hart moet er dan aan gewijd en door in beslag genomen worden.

Deze momenten zijn: als we ’s morgens opstaan, voordat we aan ons werk beginnen, als we gaan zitten om te eten, als we dankzij Gods zegen gegeten hebben en als we ons klaarmaken om te gaan slapen.

Alleen moeten we ons niet op een bijgelovige manier aan deze momenten houden. We moeten niet denken dat we daardoor als het ware een schuld aflossen voor God en voor de rest van de tijd onze plicht volbracht hebben. Het moet juist een steun zijn voor onze zwakheid om die te trainen en nu en dan aan te sporen. We moeten er vooral voor zorgen dat we meteen naar God toe lopen – niet met snelle voeten, maar met een snel hart – zo vaak we zelf door tegenslagen in het nauw zitten of anderen daardoor in het nauw zien zitten. Bovendien mogen we geen enkele voorspoed van onszelf of anderen voorbij laten gaan zonder door lof en dankzegging te verklaren dat we zijn hand daarin erkennen.

Ten slotte moeten we bij elk gebed goed oppassen dat we God niet willen binden aan bepaalde omstandigheden en Hem niet voorschrijven wanneer, waar en hoe Hij iets moet doen. Want dit gebed leert ons dat we Hem niet de wet mogen voorschrijven en Hem geen voorwaarde mogen opleggen. We moeten het aan zijn goeddunken overlaten om wat Hij doet, te doen op zijn manier, tijd en plaats, zoals Hij het goed vindt. Daarom bidden we, voordat we ook maar iets voor ons zelf bidden, of zijn wil mag gebeuren. Daarmee onderwerpen we onze wil al aan die van Hem. We houden onze wil als het ware met een teugel in bedwang om te voorkomen dat we God vooraf aanwijzingen zouden geven. En we stellen Hem aan als rechter en bestuurder van al onze verlangens.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in