3.20.49 – We hoeven het Onze Vader niet letterlijk te volgen

0
267

Ik wil niet dat dit opgevat wordt alsof we aan deze gebedsformule gebonden zouden zijn en er geen woord of lettergreep aan zouden mogen veranderen. Want je kunt overal in de Schrift vele gebeden lezen die qua woorden erg van dit gebed verschillen. Toch zijn ze door dezelfde Geest geschreven. En het is voor ons heel nuttig om die te gebruiken. Bovendien geeft de Geest de gelovigen continu veel gebeden in die qua woorden maar heel weinig op dit gebed lijken.

Als ik dit leer, bedoel ik alleen maar dat niemand ooit iets anders mag vragen, verwachten of verzoeken dan wat in dit gebed als samenvatting genoemd staat. Ook al bid je met heel andere woorden, qua betekenis mag je er niet van afwijken.

Want vast en zeker sluiten alle gebeden die je in de Schrift leest of die voortkomen uit een vroom hart, aan bij dit gebed. En je kunt echt nergens een gebed vinden dat de volmaaktheid van dit gebed kan evenaren, laat staan te boven gaan. Hier wordt niets weggelaten van wat je maar tot Gods eer kunt bedenken, niets van wat in de geest van de mens voor zijn eigen voordeel kan opkomen. En dit gebed is wel zo nauwkeurig opgesteld dat werkelijk iedereen de hoop ontnomen is dat je kunt proberen om het beter te doen.

Kortom, we moeten bedenken dat dit is wat Gods wijsheid ons leert. Die wijsheid leert wat ze wil en wil wat nodig is.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in