3.2.8 – Geen onderscheid tussen ‘gevormd’ en ‘ongevormd’ geloof

0
322

Maar voor ik verder ga, moet ik enkele inleidende opmerkingen maken om de problemen op te lossen die anders hindernissen kunnen vormen voor de lezers.

Om te beginnen moet ik dan het dwaze onderscheid weerleggen tussen een ‘gevormd’ en een ‘ongevormd’ geloof, dat in de scholen rondwaart. Want daar stelt men het zo voor dat je alles kunt wat voor je behoud nodig is, zonder dat je geraakt wordt door vrees voor God of een vroom gevoel. Alsof de Heilige Geest, door ons hart te verlichten tot geloof, niet getuigt dat we als kinderen geadopteerd zijn! Maar ook al spreekt heel de Schrift dat luid en duidelijk tegen, toch zijn zij zo brutaal om een overtuiging die de vrees voor God mist, de naam ‘geloof’ waard te keuren.

Ik hoef verder niet in discussie te gaan over hun definitie. Ik hoef alleen maar simpelweg te vertellen wat de Schrift leert over de aard van geloof. Daaruit zal klip en klaar blijken hoe ondeskundig en dwaas zij daarover meer gillen dan spreken.

Een deel heb ik al behandeld. De rest zal ik later op het juiste moment invoegen. Nu zeg ik dat je niets kunt verzinnen dat zo absurd is als wat zij verzonnen hebben. Zij stellen dat geloof een instemmen is met alles wat je vanuit de Schrift wordt voorgehouden, zelfs al veracht je God. Maar ze hadden eerst moeten kijken of ieder op eigen kracht voor zichzelf geloof verwerft, of dat de Heilige Geest door geloof getuigt dat we zijn geadopteerd als kinderen. Het is dus kinderlijk gezwam als ze de vraag stellen of een geloof dat gevormd wordt door een toegevoegde kwaliteit nog hetzelfde geloof is, of een ander en nieuw geloof. Uit dat geklets blijkt wel dat ze nog nooit nagedacht hebben over de bijzondere gave van de Geest. Want het begin van geloof bevat al de verzoening waardoor de mens naar God toegaat. Paulus zegt dat we met het hart geloven om rechtvaardig te worden. Romeinen 10:10 Als ze daar eens over zouden nadenken, zouden ze niet langer zo’n betekenisloze kwaliteit verzinnen.

Als alleen het volgende argument ons ter beschikking stond, zou dat voldoende moeten zijn om de discussie te beslissen: het instemmen zelf is meer een zaak van het hart dan van het hoofd, meer een zaak van gevoel dan van verstand. Ik heb dat al gedeeltelijk behandeld en zal het nog een keer uitgebreider herhalen. Het instemmen wordt geloofsgehoorzaamheid genoemd. Romeinen 1:5 Geen enkele andere gehoorzaamheid stelt de Heer boven deze gehoorzaamheid. En terecht. Want voor Hem is niets zo kostbaar als zijn waarheid. Johannes de Doper getuigt dat de gelovigen die waarheid bevestigen, alsof ze daar hun handtekening onder zetten. Johannes 3:33 Er bestaat geen enkele twijfel over deze kwestie. Dus stel ik in één woord vast dat ze dwaas spreken als ze zeggen dat geloof gevormd wordt als er bij het instemmen ook nog een vrome genegenheid komt. Want het instemmen zelf berust ook al op een vrome genegenheid. Zo laat de Schrift het ons tenminste zien.

Maar er staat ons nog een tweede, veel duidelijker argument ter beschikking. Want geloof omhelst Christus, zoals de Vader Hem aan ons aanbiedt. En Christus wordt ons niet alleen aangeboden als rechtvaardigheid, vergeving van zonden en vrede, maar ook als heiliging 1 Korinthiërs 1:30 en als een bron van levend water. Johannes 7:38 Daarom kunnen we Hem met ons geloof ongetwijfeld nooit kennen zoals het hoort, zonder dat we in ons geloof tegelijk ook de heiliging van de Geest aannemen. Of als iemand een nog duidelijker uitspraak verlangt: geloven houdt in dat je Christus kent. Je kunt Christus alleen kennen samen met de heiliging van zijn Geest. Dat betekent dus dat je geloof op geen enkele manier mag losmaken van vrome genegenheid.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in