Insitutie Boek 3 – Het delen in Christus 3.2 – Geloof 3.2.36 – Geloof is vooral een zaak van het hart

3.2.36 – Geloof is vooral een zaak van het hart

Vervolgens moet dat wat je met je verstand in je opgenomen hebt, overgegoten worden in je hart zelf. Je hebt het immers niet met geloof aangenomen als het zich boven in je brein bevindt. Je hebt het pas met geloof aangenomen als het diep in je hart wortel geschoten heeft. Pas dan is je geloof een onoverwinnelijk bolwerk dat alle belegeringswerktuigen van de aanvechtingen kan weerstaan en afslaan. Maar als het waar is dat je verstand pas echt inzicht heeft als het verlicht wordt door de Geest, dan blijkt het effect van die verlichting nog duidelijker als ook je hart op die manier versterkt wordt. Want het gebrek aan vertrouwen van het hart is groter dan de blindheid van het verstand. En het is moeilijker het hart zekerheid te bieden dan het verstand vol kennis te stoppen.

Daarom fungeert de Geest als zegel of waarmerk. De Geest bezegelt in ons hart juist die beloften waarvan hij eerst ons verstand heeft ingeprent dat ze zeker zijn. Hij is de waarborg dat die beloften bevestigt en officieel vaststelt. ‘Nadat jullie tot geloof gekomen zijn,’ zegt de apostel Paulus, ‘zijn jullie verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die is de waarborg van onze erfenis.’ Efeziërs 1:13 Zie je dat hij leert dat de Heilige Geest net als bij een zegel een stempel in het hart drukt? En dat hij de Geest de Geest van de belofte noemt omdat Hij zo het evangelie bij ons ratificeert?

Ook tegen de Korinthiërs zegt Paulus: ‘Hij die ons gezalfd heeft, is God. Die heeft ons ook verzegeld en de waarborg van de Geest in ons hart gegeven.’ 2 Korinthiërs 1:21-22 En ergens anders heeft hij het over het vertrouwen en de vrijmoedigheid van de hoop. En dan baseert hij dat op de waarborg van de Geest. 2 Korinthiërs 5:5

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.