3.2.16 – Geloven is zeker weten dat je gered bent

0
375

Bij geloof draait het vooral hierom: we moeten niet denken dat de beloften van barmhartigheid die de Heer aanbiedt alleen waar zijn buiten ons en niet in ons. We moeten ze juist aanvaarden en ons eigen maken. Alleen dan ontstaat het vertrouwen dat dezelfde apostel ergens anders ‘vrede’ noemt. Romeinen 5:1 Of misschien legt iemand het liever zo uit dat vrede ontstaat uit dat vertrouwen. Dit vertrouwen is een zekerheid waardoor het geweten kalm en opgewekt Gods oordeel afwacht. Zonder die zekerheid zou het gekweld worden door een onrustige angst en haast verscheurd worden, tenzij je misschien God en jezelf vergeet en je geweten voor een ogenblik in slaap sust. Inderdaad voor een ogenblik: je kunt nooit lang genieten van die jammerlijke vergetelheid. De zeer pijnlijke herinnering aan Gods oordeel komt steeds weer terug.

Kortom, echt gelovig ben je alleen als je er vast van overtuigd bent dat God voor jou een genadige Vader is die jou goedgezind is. Als je jezelf alles belooft omdat God welwillend is. Als je vertrouwt op de beloften die God jou doet omdat Hij je goedgezind is en als je daarom zonder te twijfelen redding verwacht. De apostel maakt dat duidelijk met deze woorden: ‘Als we vertrouwen en de roem van de hoop tot het eind toe vasthouden.’ Hebreeën 3:14 Want hij bedoelt dat je alleen terecht op God hoopt als je je er vol vertrouwen op beroemt dat je een erfgenaam bent van het hemelse koninkrijk.

Je bent volgens mij dus alleen een gelovige als je erop vertrouwt dat je redding zeker is en als je de duivel en de dood onbekommerd tart. Dat leren we uit deze schitterende woorden van Paulus: ‘Ik ben er zeker van,’ zegt hij, ‘dat dood of leven, engelen, machten of krachten, heden of toekomst ons niet kunnen scheiden van de liefde van God, waarmee Hij ons omarmt in Christus Jezus.’ Romeinen 8:38-39 Dus vindt dezelfde apostel dat ons verstand niet goed verlicht wordt als we niet zien tot welke hoop op de eeuwige erfenis wij geroepen zijn. Efeziërs 1:18 En overal in zijn onderwijs wijst hij erop dat we Gods goedheid niet goed begrijpen als dat ons geen grote zekerheid oplevert.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in