Insitutie Boek 3 – Het delen in Christus 3.2 – Geloof 3.2.13 – Andere betekenissen van het woord ‘geloof’

3.2.13 – Andere betekenissen van het woord ‘geloof’

We moeten er ook op letten dat het woord ‘geloof’ niet altijd hetzelfde betekent. Vaak betekent het zoiets als ‘de gezonde leer van de vroomheid’, bijvoorbeeld in de passage die ik zojuist aangehaald heb en in dezelfde brief de passage waar Paulus wil dat de diakenen het mysterie van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. 1 Timotheüs 3:9 En ook in de passage waar hij aankondigt dat sommigen van het geloof zullen afvallen. 1 Timotheüs 4:1 Aan de andere kant zegt hij dat Timotheüs is opgevoed in de woorden van het geloof. 1 Timotheüs 4:6 En ook in de passage waar hij zegt dat de onheilige onzin en de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis genoemd wordt er de oorzaak van zijn dat velen van het geloof afdwalen. 1 Timotheüs 6:20-21 En ergens anders noemt hij zulke mensen verwerpelijk wat betreft het geloof. 2 Timotheüs 3:8 Bovendien geeft hij ergens anders aan Titus deze opdracht: ‘Waarschuw hen dat ze gezond moeten zijn in het geloof.’ Titus 1:13; 2:2 Met het woord ‘gezondheid’ bedoelt hij dan de zuivere leer, die door de oppervlakkigheid van de mensen gemakkelijk bedorven wordt. Wie gelooft, bezit Christus en in Hem liggen alle schatten van kennis en wijsheid verborgen. Kolossenzen 2:3 Daarom wordt de betekenis van het woord ‘geloof’ terecht uitgebreid tot heel de hemelse leer. Want geloof kan niet van die leer gescheiden worden.

Aan de andere kant wordt het woord ‘geloof’ soms beperkt tot een of ander specifiek geval. Mattheüs zegt bijvoorbeeld dat Christus het geloof zag van de mannen die de verlamde man neer lieten door het dak. Mattheüs 9:2 En Christus roept uit dat Hij in Israël niet zo’n groot geloof had gevonden als de centurio liet zien. Mattheüs 8:10 Waarschijnlijk had de centurio alleen maar aandacht voor de genezing van zijn zoon. Uit zijn aandringen blijkt hoe bang hij was. Die zorg nam zijn gedachten volledig in beslag. Maar hij is ermee tevreden dat Christus toestemmend antwoordt en vindt het niet nodig dat Christus fysiek aanwezig is. Om die reden wordt zijn geloof zo hoog geprezen.

Kort hiervóór heb ik ook geleerd dat Paulus het woord ‘geloof’ gebruikt in de betekenis van ‘de gave om wonderen te doen’. 1 Korinthiërs 13:2 Die gave hebben ook mensen die niet door Gods Geest opnieuw geboren zijn en die Hem ook niet serieus dienen. Ergens anders gebruikt Paulus het woord ‘geloof’ in de betekenis van ‘de leer waardoor wij in het geloof onderwezen worden’. Want hij schrijft dat het geloof zal verdwijnen. 1 Korinthiërs 13:10 Er is geen twijfel aan dat dit slaat op de bediening van de kerk die we nu in onze zwakheid nodig hebben. Deze manier van spreken bevat beeldspraak.

Maar het woord ‘geloof’ wordt figuurlijk gebruikt voor een valse leer of onecht schijngeloof. Je moet niet denken dat dat een minder acceptabel gebruik van het woord ‘geloof’ is dan wanneer een bedorven en verkeerde godsdienst het ‘vrezen van God’ genoemd wordt. Zo wordt er in de heilige geschiedenis bijvoorbeeld meer dan eens gezegd dat de buitenlandse volken die naar Samaria en omstreken gedeporteerd werden, verzonnen goden vreesden én de God van Israël. 2 Koningen 17:24-41 Dat is hetzelfde als het vermengen van hemel en aarde.

Maar de vraag is nu wat voor geloof Gods kinderen onderscheidt van de ongelovigen, waardoor wij God aanroepen als Vader, waardoor wij overgaan van de dood naar het leven en waardoor Christus, het eeuwige behoud en het leven, in ons woont. Ik denk dat ik van dit geloof kort en duidelijk heb uitgelegd wat het betekent en wat het inhoudt.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.