3.19.3 – Paulus over vrij zijn van de wet

0
311

Vrijwel heel de argumentatie in de brief aan de Galaten draait om dit punt. Want zij die leren dat Paulus in deze brief alleen maar strijdt voor het vrij zijn van de rituelen, zijn dwaze uitleggers. Dat kan ik bewijzen op basis van de argumenten die Paulus aanvoert.

Bijvoorbeeld dit argument: Christus is voor ons een vervloekte geworden om ons te verlossen van de vloek van de wet.1

En: ‘Sta in de vrijheid waarmee Christus jullie bevrijd heeft en laat je niet opnieuw vangen onder het juk van de slavernij. Kijk, ik Paulus, zeg jullie: als jullie je laten besnijden, hebben jullie niets aan Christus. En wie zich laat besnijden, is een schuldenaar van de hele wet. Christus heeft voor jullie geen betekenis meer, als jullie gerechtvaardigd willen worden door de wet. Dan zijn jullie weggevallen uit de genade.’2

Deze woorden bevatten natuurlijk meer dan de vrijheid van de rituelen. Ik geef wel toe dat Paulus het hier over de rituelen heeft. Want hij strijdt hier tegen de valse apostelen, die de oude schaduwen van de wet, die door de komst van Christus afgeschaft waren, weer in de christelijke kerk probeerden in te voeren. Maar om deze kwestie te behandelen, moest hij hogere dingen bespreken. Daarin lag de kern van het meningsverschil.

In de eerste plaats werd door de joodse schaduwen de helderheid van het evangelie verduisterd. Daarom laat Paulus zien dat we in Christus de volledige vervulling hebben van alles waar de rituelen van Mozes een schaduw van vormden.

In de tweede plaats doordrenkten deze bedriegers het eenvoudige volk met het gevaarlijke idee dat je met deze gehoorzaamheid Gods genade kon verdienen. Daarom doet Paulus zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de gelovigen niet denken dat ze rechtvaardigheid zouden kunnen krijgen door een daad van de wet. Laat staan door zulke minieme basisbeginselen!

In de derde plaats leert Paulus dat ze dankzij het kruis van Christus vrij zijn van de vloek van de wet, die anders alle mensen boven het hoofd hangt. Ze kunnen dus volledig gerust zijn als ze op Christus vertrouwen. En de geciteerde passage slaat vooral hierop.

Ten slotte bevestigt Paulus voor het geweten van de gelovigen dat ze vrij zijn. Ze hoeven dus door geen enkele vrees bevangen te zijn in dingen die er niet toe doen.

1Galaten 3:13

2Galaten 5:1-4

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in