3.19.14 – Het geweten is vrij van de macht van mensen

0
258

Het geweten van de gelovigen heeft dus, zoals ik hierboven beschreven heb, het voorrecht gekregen om vrij te zijn. Dankzij een geschenk van Christus zijn ze door geen enkele strik gebonden om zich te houden aan dingen waarvan de Heer wil dat ze daarin vrij zouden zijn. Daarom stel ik vast dat het geweten van de gelovigen bevrijd is van de macht van alle mensen. Want Christus verdient het niet dat Hij beroofd wordt van de lof voor zo’n grote vrijgevigheid of dat het geweten beroofd wordt van wat die vrijgevigheid ons heeft opgeleverd.

3.19.14 – Het geweten is vrij van de macht van mensen

En we moeten deze vrijheid niet beschouwen als iets onbeduidends. Want we zien dat zij Christus zoveel gekost heeft! Hij heeft die niet met goud of zilver, maar met zijn eigen bloed gekocht. En Paulus aarzelt niet om te zeggen dat Christus’ dood nutteloos wordt als we onze ziel onderwerpen aan mensen. Galaten 5:1-4 Want in enkele hoofdstukken van de brief aan de Galaten behandelt hij niets anders dan dit: Christus wordt voor ons verduisterd, of liever uitgedoofd, als de vrijheid van ons geweten niet overeind blijft. En ongetwijfeld is die vrijheid omvergehaald als het geweten verstrikt kan worden in de banden van wetten en bepalingen volgens het oordeel van mensen.

Maar zoals dit onderwerp heel erg de moeite waard is om te kennen, zo heeft het ook een langere en duidelijkere uitleg nodig. Want zodra het gaat over de afschaffing van menselijke bepalingen, ontstaat er grote opschudding. Voor een deel aan de kant van oproerkraaiers en voor een deel aan de kant van lasteraars. Alsof hiermee meteen een eind gemaakt wordt aan alle gehoorzaamheid!

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in