3.19.1 – Het belang van christelijke vrijheid

0
861

Nu moeten we de christelijke vrijheid behandelen. Wie de kern van de leer van het evangelie in het kort wil samenvatten, mag niet nalaten de christelijke vrijheid uit te leggen. Want dat is een onmisbaar onderwerp. Wie dat onderwerp niet kent, zal in zijn geweten nergens zonder aarzeling aan durven beginnen. Hij zal bij veel dingen weifelen en voor veel dingen terugschrikken.

Maar dit onderwerp is vooral een bijlage bij het onderwerp van de rechtvaardiging. De christelijke vrijheid helpt enorm om te begrijpen wat het belang is van de rechtvaardiging. Als je God serieus vreest, levert de christelijke vrijheid je zelfs een weergaloze vrucht op van de leer van de rechtvaardiging. Goddelozen en mensen zoals Lucianus van Samosata1 drijven de spot met deze leer. Want in hun geestelijke dronkenschap is elke onbeschaamdheid toegestaan. Daarom is het nu het juiste moment om dit onderwerp aan te snijden.

Nu heb ik de christelijke vrijheid al een aantal keer eerder oppervlakkig aangestipt. Maar het was goed om een meer uitgebreide behandeling tot deze plek uit te stellen. Want zodra de christelijke vrijheid genoemd wordt, begint de wellust te branden of rijzen er ongezonde gemoedsbewegingen op. Als je je niet snel tegen die bandeloze geesten verzet, bederven ze alle heel goede dingen. Want aan de ene kant werpt men onder het mom van deze vrijheid alle gehoorzaamheid aan God van zich af en stort men zich in een tomeloze losbandigheid. En aan de andere kant is men verontwaardigd dat, zo denkt men, deze vrijheid een eind maakt aan alle zelfbeheersing, orde en onderscheid tussen de dingen.

Wat moeten we doen als zulke problemen ons omringen? Moeten we de christelijke vrijheid vaarwel zeggen om zulke risico’s te voorkomen? Maar zoals ik gezegd heb: als we de christelijke vrijheid niet kennen, kennen we Christus niet echt en ook de waarheid van het evangelie niet of de innerlijke vrede voor de ziel. We moeten er juist onze uiterste best voor doen dat zo’n onmisbaar onderdeel van de leer niet wordt verzwegen. En ondertussen moeten we de absurde bezwaren die er steeds weer tegen opkomen weerleggen.

1Lucianus van Samosata (2e eeuw), Griekse auteur.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in