3.15.8 – Vermaning en troost

0
505

Daarom mogen we niet toestaan dat we ook maar een millimeter van dat enige fundament afgebracht worden. Als dat fundament gelegd is, bouwen wijze bouwmeesters daarop op de juiste manier en in de juiste orde.

Want als er onderwijs en vermaning nodig is, dan wijzen zulke bouwmeesters erop dat Gods Zoon verschenen is om de daden van de duivel teniet te doen en dat wie uit God zijn, niet zondigen. 1 Johannes 3:8-9 Dat het genoeg is dat we in het verleden de wil van de heidenen uitgevoerd hebben. 1 Petrus 4:3 Dat Gods uitverkorenen vaten voor barmhartigheid zijn, apart gezet voor eer, die van vuil gereinigd moeten worden. 2 Timotheüs 2:20-21 Maar alles wordt voor eens en altijd gezegd als erop gewezen wordt dat Christus leerlingen wil die zichzelf verloochend hebben, hun kruis opgepakt hebben en achter Hem aangaan. Mattheüs 16:24; Lucas 9:23 Wie zichzelf verloochend heeft, heeft de wortel van alle slechtheid afgesneden. Hij zoekt dan niet meer zijn eigen belang. Wie zijn kruis opgenomen heeft, heeft zichzelf erop ingesteld altijd geduldig en zachtmoedig te zijn. En Christus’ voorbeeld omvat deze en alle andere plichten van vroomheid en heiligheid. Hij is de Vader tot zijn dood toe gehoorzaam geweest. Filippenzen 2:8 Hij was altijd bezig Gods werk uit te voeren. Johannes 4:34; Lucas 2:49 Hij heeft volledig van harte de eer van zijn Vader bevorderd. Johannes 8:50; 7:16-18 Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn broers. Johannes 10:15; 15:13 Hij heeft zijn vijanden goed gedaan en voor hen gebeden. Lucas 6:27-35; 23:34

Als er troost nodig is, zal dit een geweldige troost bieden: dat we verdrukt worden, maar niet in het nauw komen. Dat we in problemen verkeren, maar niet verlaten worden. Dat we vernederd worden, maar niet gaan twijfelen. Dat we neergeworpen worden, maar niet omkomen. Dat we altijd de dood van Jezus Christus in ons lichaam meedragen, zodat het leven van Jezus in ons geopenbaard wordt. 2 Korinthiërs 4:8-10 Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven. Als we met Hem lijden, zullen we ook met Hem regeren. 2 Timotheüs 2:11-12 Zo krijgen we deel aan zijn lijden, totdat we net zo’n opstanding bereiken als die van Hem. Filippenzen 3:10-11 Want de Vader heeft bepaald dat degenen die Hij in zichzelf uitverkoren heeft, gelijk zullen worden aan het beeld van zijn Zoon. Dan zal Hij de eerstgeborene zijn van alle broers. En zo zullen de dood of tegenwoordige of toekomstige dingen ons niet scheiden van Gods liefde die in Christus is. Sterker nog, alles zal voor ons meewerken voor ons welzijn en ons behoud. Romeinen 8:28-29; 8:38-39

Let erop dat ik de mens voor God niet rechtvaardig op basis van zijn daden. Ik zeg juist dat allen die uit God zijn, opnieuw geboren worden 1 Petrus 1:3 en een nieuw schepsel worden, 2 Korinthiërs 5:17 zodat ze uit het rijk van de zonde overgaan naar het rijk van rechtvaardigheid. Door dit bewijs bevestigen ze hun roeping. 2 Petrus 1:10 Net als bomen worden ze beoordeeld op basis van hun vruchten. Mattheüs 7:20; Lucas 6:44

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in