Insitutie Boek 3 – Het delen in Christus 3.15 – Goede daden en beloning 3.15.6 – De sofisten beroven Christus van zijn macht en eer

3.15.6 – De sofisten beroven Christus van zijn macht en eer

Maar de wereld heeft nu al lange tijd iets heel anders geleerd. Er zijn ik weet niet wat voor goede morele daden bedacht waarmee mensen er zelf voor zorgen dat ze bij God in de gunst komen, voordat ze in Christus geënt worden.

Alsof de Schrift liegt als ze zegt dat ieder die de Zoon niet bezit, in de dood ligt! 1 Johannes 5:12 Als zij in de dood zijn, hoe kunnen ze dan levensmaterie voortbrengen?

Alsof het niets betekent dat de Schrift zegt dat alles wat gebeurt zonder geloof, zonde is! Romeinen 14:23

Alsof een slechte boom goede vruchten kan voortbrengen! Mattheüs 7:18; Lucas 6:43

En wat hebben deze levensgevaarlijke sofisten voor Christus overgelaten, waarin Hij nog zijn kracht zou kunnen laten zien? Ze zeggen dat Hij voor ons de eerste genade verdiend heeft: de gelegenheid om zelf te verdienen. Nu zou het aan ons zijn om de aangeboden gelegenheid te gebruiken. Wat een schandelijke brutaliteit van goddeloosheid! Wie zou verwacht hebben dat mensen die de naam van Christus belijden, Hem van zijn kracht zouden durven beroven en Hem haast met hun voeten zouden durven vertrappen?

Overal wordt van Christus getuigd dat ieder die in Hem gelooft, gerechtvaardigd is. Maar zij leren dat we van Hem geen andere gave krijgen dan dat voor ieder de weg gebaand is om zichzelf te rechtvaardigen. Ach, proefden ze maar eens wat de volgende uitspraken betekenen. Wie Gods Zoon hebben, hebben het leven. 1 Johannes 5:12 Ieder die gelooft, is van de dood overgegaan in het leven. Johannes 5:24 We zijn door zijn genade gerechtvaardigd om erfgenamen te worden van het eeuwige leven. Titus 3:7; Romeinen 5:1-2 Gelovigen hebben Christus in zich wonen. 1 Johannes 3:24 Door Hem klampen ze zich aan God vast. Doordat ze delen in zijn leven, zitten ze met Hem in de hemel. Efeziërs 2:6 Ze zijn overgebracht in Gods koninkrijk Kolossenzen 1:13 en hebben de redding gekregen. En zo zijn er nog veel meer uitspraken.

Uit deze uitspraken blijkt niet slechts dat we door geloof het vermogen krijgen om rechtvaardigheid te verdienen of het behoud in handen te krijgen. Nee, ze worden ons beide geschonken. Zodra je door geloof in Christus bent ingelijfd, ben je dus al een kind van God en een erfgenaam van de hemel. Dan deel je al in rechtvaardigheid en bezit je al het leven. En om hun leugens nog beter te weerleggen: je bent niet in de gelegenheid gesteld om te verdienen, maar je hebt alles gekregen wat Christus verdiend heeft. Want daar mag je in delen.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.