3.14.7 – Het draait om een rein hart

Dit geldt ook voor de tweede en de derde categorie mensen uit de hierboven genoemde indeling. Want de onzuiverheid van hun geweten bewijst dat deze beide categorieën nog niet door Gods Geest opnieuw geboren zijn. En het feit dat zij nog niet opnieuw geboren zijn, verraadt vervolgens dat zij nog geloof missen. En daaruit blijkt dat ze nog niet met God verzoend zijn en dat ze in zijn ogen nog niet gerechtvaardigd zijn. Want die zegeningen krijg je alleen door geloof.

Wat kunnen zondaren die van God vervreemd zijn anders voortbrengen dan dingen die voor zijn oordeel afgekeurd worden? Zowel alle goddelozen als vooral de huichelaars zijn verwaand en vol dwaas vertrouwen. Ze weten dat heel hun hart vol vuil is. Maar als ze enkele ogenschijnlijk goede daden doen, denken ze toch dat die daden zoveel waard zijn dat God ze niet mag afwijzen. Vandaar die gevaarlijke dwaling dat ze er niet toe gebracht kunnen worden dat ze erkennen dat ze alle rechtvaardigheid missen, ook al zijn ze er wel van overtuigd dat hun hart slecht en goddeloos is. Maar ook al erkennen ze dat ze onrechtvaardig zijn – want dat kunnen ze niet ontkennen – toch matigen ze zich enige rechtvaardigheid aan.

Deze ijdelheid weerlegt de Heer heel mooi via de profeet Haggaï. Hij zegt: ‘Vraag de priesters: “Als iemand heilig vlees draagt in de slip van zijn mantel en daarmee brood of ander voedsel aanraakt, zal dat dan heilig worden?” En de priesters antwoordden: “Nee.” En Haggaï zei: “Als iemand die onrein is van een dood lichaam iets van deze dingen aanraakt, zal het dan onrein worden?” En de priesters antwoordden: “Ja, het zal onrein worden.” Toen zei Haggaï: “Dan is het volk voor mijn ogen, spreekt de HEER, en dan is al het werk van hun handen en alles wat ze Mij offeren dus onrein.”’ Haggaï 2:12-15 (2:11-14)

Och, konden wij die uitspraak maar echt geloven of goed in ons geheugen prenten! Want er is niemand, hoe verdorven hij in heel zijn leven ook is, die zich wil laten overtuigen van wat de Heer hier duidelijk uitspreekt. Zodra een van de slechtste mensen één of twee plichten van de wet vervuld heeft, twijfelt hij er niet aan dat hem dat als rechtvaardigheid wordt toegerekend. Maar integendeel, de Heer roept dat dat geen heiliging oplevert, tenzij eerst het hart gezuiverd is. En dat is nog niet alles. Want Hij verklaart ook dat alle daden die verricht worden door zondaren, besmet zijn door de onreinheid van hun hart.

Weg dus met de benaming ‘rechtvaardigheid’ voor daden die door de mond van God veroordeeld worden vanwege hun onreinheid! En dat laat Hij zien met een heel mooie vergelijking. Want je zou kunnen tegenwerpen dat wat de Heer geboden heeft onontkoombaar heilig is. Maar Hijzelf gaat daar dwars tegenin en zegt dat het logisch is dat wat in de wet van de Heer geheiligd is, besmeurd raakt door het vuil van goddelozen. Want als een onreine hand iets heiligs aanraakt, wordt het ontheiligt.

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in

Johannes Calvijnhttp://institutie.gerritveldman.nl
De reformator Johannes Calvijn leefde van 1509 tot 1564. In 1536 verscheen de eerste versie van zijn Institutie, oftewel Onderwijs in de christelijke godsdienst. Vervolgens breidde hij het boek een aantal keer fors uit, tot in 1559 de definitieve versie verscheen.

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.