3.14.4 – Zonder Christus is alles wat een mens doet te veroordelen

0
343

Bovendien zegt Johannes dat er geen leven is buiten de Zoon van God. 1 Johannes 5:12 Als dat waar is, gaan wie geen deel hebben aan Christus, wie het ook zijn en wat ze ook doen of ondernemen, vol hoop hun ondergang en het oordeel van de eeuwige dood tegemoet.

Dat klopt met deze uitspraak van Augustinus: ‘Onze godsdienst maakt geen onderscheid tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen door de wet van onze daden, maar door de wet van geloof. Zonder geloof veranderen daden die goed lijken in zonden.’1

En hetzelfde zegt hij ergens anders ook heel mooi, als hij de ijver van zulke mensen vergelijkt met een hardloper die van zijn parcours afwijkt. Want hoe ijveriger je buiten het parcours loopt, hoe verder je verwijderd raakt van het doel en hoe ongelukkiger je daardoor wordt. Daarom beweert hij dat je beter kreupel op het parcours kunt lopen, dan dat je buiten het parcours loopt.2

Ten slotte staat vast dat zulke mensen slechte bomen zijn. Want als je geen deel hebt aan Christus, is er geen heiliging. Ze kunnen dus wel mooie vruchten voortbrengen die er prachtig uitzien en heerlijk smaken. Maar toch is er niets goeds aan. Hieruit blijkt duidelijk dat alles wat een mens denkt, beraamt en uitvoert voordat hij met God verzoend is, vervloekt is. Het heeft niet alleen geen waarde voor rechtvaardigheid. Het verdient het zelfs absoluut om veroordeeld te worden. En waarom zou ik nog meer argumenten aanvoeren, alsof dit iets twijfelachtigs zou zijn? Het getuigenis van de apostel heeft al bewezen dat het onmogelijk is dat God blij met iemand is zonder dat diegene gelooft. Hebreeën 11:6

1Augustinus, Contra duas epistolas Pelagianorum ad Bonifacium III, 5,14.

2Augustinus, Enarrationes in Psalmos, Psalm 31, 2,4.

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in