Laten we, om dit onderwerp nog duidelijker te maken, onderzoeken hoe rechtvaardig de mens tijdens heel zijn levensloop kan zijn. Laten we daarvoor een indeling maken in vier categorieën. Want óf de mensen zijn ondergedompeld in afgoderij, omdat ze geen kennis van God hebben, óf ze zijn alleen in naam christen, omdat ze wel zijn ingewijd in de sacramenten, maar door hun onreine leven door hun daden de God verloochenen die ze met hun mond belijden, óf ze zijn huichelaars die de slechtheid van hun hart verstoppen onder een loze schijn, óf ze zijn door Gods Geest opnieuw geboren en brengen de echte heiligheid in praktijk.

De eerste categorie moet beoordeeld worden naar hun natuurlijke gaven. Daarom zal er in hen van top tot teen nog geen vonkje goeds gevonden worden. Of we zouden de Schrift van leugen willen beschuldigen omdat ze van alle kinderen van Adam dit getuigenis geeft: ze hebben een slecht en koppig hart, al de hersenspinsels van hun hart zijn van jongs af aan alleen maar slecht, hun gedachten zijn zonder inhoud, de vrees voor God hebben ze niet voor ogen, niemand van hen is verstandig en niemand van hen zoekt God.1 In één woord, ze zijn vlees.2 Dat woord omvat alle daden die Paulus opsomt: ontucht, onreinheid, losbandigheid, overdaad, het dienen van afgoden, toverij, vijandschap, ruzie, jaloezie, woede, tweedracht, onenigheid, partijvorming, verbittering, moord en alles wat er maar aan smerigs en weerzinwekkends bedacht kan worden.3

Dit is dan de waardigheid waar zij op mogen vertrouwen en waar ze trots op mogen zijn. Sommigen van hen hebben nog wel enig moreel fatsoen dat onder mensen nog een beetje heilig lijkt. Maar we weten dat God niet op uiterlijke schijn let. Daarom moeten we doordringen tot de eigenlijk bron van hun daden als we willen dat ze iets te betekenen hebben voor rechtvaardigheid. Volgens mij moeten we dus grondig onderzoeken uit wat voor hart deze daden voortkomen.

Op dit punt is er genoeg aanleiding om veel te zeggen, maar omdat dit onderwerp ook in enkele woorden behandeld kan worden, zal ik proberen het zo kort mogelijk uit te leggen.

1Jeremia 17:9; Genesis 6:5; Genesis 8:21; Psalm 94:11; Psalm 14:2

2Genesis 6:3

3Galaten 5:19-21

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in